Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik - Lyssninguppgift 7E1

Skapad 2017-04-18 08:31 i Torpskolan Lerum
Du ska lyssna på en låt, göra en beskrivning av den samt också tycka och motivera ditt tyckande
Grundskola 7 Musik
.

Innehåll

 

Du ska öva dig på att beskriva musik, det du hör, på ett så utvecklat sätt som möjligt. I det ingår också att du ska kunna känna igen instrument när du hör dem, ha tankar om vilken funktion musik har (vad man kan använda musik till) och om hur musik kan påverka, (både dig själv och andra).
Du kommer också skriva ditt omdöme , vad du tycker om låten.  Hur förklarar man varför man tycker något är bra eller mindre bra?

Till din hjälp har du tankekartan "Beskriva, Tycka och Motivera". Denna finns på Google Drive i den delade mapp som heter Musik 7E1. Vi kommer öva någon lektion innan bl a genom att ni jobbar i grupper. Det finns också ett dokument med länkar om du vill öva mer.

Prov:
Då  kommer du få lyssna på en låt som jag har bestämt. Tankekartan kommer du få ha med dig.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
  Mu  7-9
 • Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel.
  Mu  7-9
 • Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.
  Mu  7-9

Matriser

Mu
Musik - Lyssning

Omdömen
Eleven kan ge enkla omdömen om andras musicerande
Eleven kan ge utvecklade omdömen om andras musicerande.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om andras musicerande.
Beskrivning
Eleven kan i viss utsträckning urskilja musikaliska karaktärsdrag.
Eleven kan i relativt hög utsträckning urskilja musikaliska karaktärsdrag.
Eleven kan i hög utsträckning urskilja musikaliska karaktärsdrag.
Instrument
Eleven kan med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Eleven kan med relativt god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Eleven kan med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Funktion/Påverkan
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har för individen och samhället.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har för individen och samhället.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har för individen och samhället.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: