Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen år 8 Vt 17 CA

Skapad 2017-04-18 10:35 i Kullaviksskolan 7-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundsärskola 7 – 9 Naturorienterande ämnen
Ett arbete om människokroppen. De olika organsystemen samt dess funktion. Om hur hälsa och motion påverkar kroppen.

Innehåll

Människokroppen år 8 2017

A.  MÅL OCH BEDÖMNING

 

1.     Övergripande Mål

Genom undervisningen i ämnet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • jämföra och reflektera över samband mellan livsstil, miljö och hälsa,
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden,
 • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

                                                                                                     (Skolverket Lgr 11)

 2.     Kunskapskrav

Se bedömningsmatris under "Kunskaper" i Unikum.

 

B.  OMRÅDESBESKRIVNING

  Centrala innehållet Biologi

 • Människokroppens organ, deras namn, placering, utseende och funktion.
 • Hur hälsan påverkas av kost, motion, sömn, sociala relationer och beroendeframkallande medel.
 • Virus, bakterier, smittspridning och infektioner samt förebyggande hälsovård.
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion. Frågor om identitet, relationer, kärlek och ansvar.
 • Preventivmetoder och sexuellt överförbara sjukdomar.

    

  

 

 1.     Du skall kunna:

  • Förklara och beskriva de olika delarna i människokroppen. Hur de olika delarna är uppbyggda, fungerar och samverkar.
  • Förklara och beskriva olika sjukdomar och skador och hur man kan förebygga dem.
  • Föra diskussioner och argumentera runt val av livsstil och hälsoeffekter av detta.
  • Kunna planera och genomföra en laboration samt dokumentera den på ett korrekt vis. 

 

 2.     Metod för att nå målen:

 Vi kommer arbeta i mindre basgrupper för att bli experter inom ett område. Detta skall sedan redovisas för klasskamrater i mindre  grupp. Vi kommer också att ha laborationer. 

 

 C.  UNDERVISNING

     Se separat planering som finns på Fronter där veckoplanering, läxor mm finns angivet.

 

 D.  VISA LÄRANDE

      Vid diskussioner under lektionerna, genomförande av egen lektion, skriftlig inlämning laboration samt skriftligt prov. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: