Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fornskandinavisk och samisk religion

Skapad 2017-04-18 11:40 i Sörviks skola Ludvika
Ett arbetsområde om asatron och samisk religion
Grundskola 6 Religionskunskap Biologi Svenska

I det här arbetsområdet har du möjlighet att lära dig mer om den fornnordiska asatron och hur den samiska religionen har sett ut och även hur samernas tro ser ut idag.

Kan man se spår av dessa religioner i dagens samhälle?

Innehåll

Syftet med arbetsområdet är att fördjupa kunskaperna kring samernas religion och fornnordisk religion. Jämföra dessa för att hitta likheter och skillnader. Fundera kring hur viktig religionen kan vara för människans identitet. Fundera över vilka spår av dessa religioner vi kan se idag.

Arbetssätt:

Titta på en faktafilm om fornnordisk religion.

Läsa i läroboken om både fornnordisk och samisk religion.

Skriva en sammanfattning av faktatexterna.

 

Konkretisering av mål:

 Efter avslutat arbetsområde skall du kunna:

* beskriva den fornnordiska och samiska religionens grundläggande drag, d.v.s. vad tror man på för gudar? Vad är viktigt i livet enligt religionen? Vad händer efter döden? Hur påverkas människans livsstil och identitet av religionen?
* beskriva vilka spår vi kan se av religionen i vårt samhälle idag.

 

Såhär får du visa vad du kan:

* Genom att delta i diskussioner kring faktatexter och film.

* Genom att svara på frågeställningarna på ett beskrivande sätt i din sammanfattande text om ämnet. Tänk på att skriva dina egna formuleringar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  A 6
 • Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
  Re  A 6
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: