Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och sannorlikhet v16-18

Skapad 2017-04-18 13:33 i Rydsbergsskolan grundskola Lerum
Grundskola 6 – 9 Matematik
En fortsättning på procentarbetsområdet som avslutas med skriftligt diagnos och begreppsdiskussion. Åk 9 med fokus på NP. I bedömningen kommer jag att titta på: - Hur du löser PROBLEM med alternativ lösning - Hur du förstår och använder matematiska BEGREPP skriftligt. - Hur och vilken METOD du använder och hur effektiv den är - Hur och på vilket sätt du KOMUNICERAR/redovisar dina lösningar. hur du använder ditt matematiska skriftspråk. Ex.vis bilder, uträkningar, tabeller, enhetssvar osv. - RESONEMANG kommer det finnas möjlighet att bli bedömd i om man analyserar sina svar utifrån t.ex rimlighet

Innehåll

Häfte

 1. Hämta häfte ett och gör
 2. Hämta häfte två och gör
 3. Diagnostiskt test - alla gör samtidigt
 4. Hämta häfte tre och gör

Borgen

 1. sid 46-51
 2. Arbeta tillsammans sid 52
 3. sid 63-64
 4. Utmaningen 2 sid 66-67
 5. Läs in sammanfattning sid65
 6. Diagnostiskt test - alla gör samtidigt
 7. Om du hinner kan du börja jobba på kap1 sid8 - ...

 
Formula6

 1. aktivitet 5:1 sid 144
 2. sid 145-152
 3. sid 168-172
 4. Utmaning sid159
 5. Läs in sammanfattning sid174
 6. Diagnostiskt test - alla gör samtidigt
 7. Om du hinner kan du börja jobba på kap2 sid41 - ...


Formula7

 1. sid156-163(lättare) eller 164-169(svårare)
 2. aktivitet 4:3 sid166
 3. Utmaningar4 sid 155
 4. sid 204-207
 5. Läs in sammanfattning s 170
 6. Hämta ett sannolikshäfte av Josefina och gör.
 7. Diagnostiskt test - alla gör samtidigt
 8. Om du hinner kan du börja jobba på kap2 sid51 - ...

 

Formula8

 1. sid 76-80
 2. aktivitet 2:3 sid87
 3. Utmaningar2 sid 75
 4. sid 88-94
 5. Läs in sammanfattning sid98
 6. Hämta ett sannolikshäfte av Josefina och gör.
 7. Diagnostiskt test - alla gör samtidigt
 8. Om du hinner kan du börja jobba på kap4 sid151 - ...

 

Formula9

 1. Åk8 som har 9ans bok börja med häfte om bråkräkning s88-94 Formula8
 2. aktivitet 2:2 sid67
 3. sid 68-75
 4. Utmaningar2 sid 78
 5. sid 93-97
 6. Läs in sammanfattning sid98
 7. Diagnostiskt test - alla gör samtidigt
 8. Om du hinner kan du börja jobba på kap5 sid 254 - ...

 

Bryggan

 1. Gamla nationella prov - gör när du får av mig
 2. sid 82-91; Lämna in minitest
 3. Uppslaget s106
 4. Läs in sammanfattning sid 109
 5. Diagnostiskt test - alla gör samtidigt
 6. Om du hinner kan du börja jobba på kap3 sid 112 - ...

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: