Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppsala

Skapad 2017-04-18 14:25 i Almtunaskolan Uppsala
Grundskola 1 – 3 Teknik SO (år 1-3) Svenska
Under några veckor kommer vi att läsa om Uppsala och dess historia. Vi kommer att besöka flera av de olika platserna.

Innehåll

 

Förmågor du kommer att få träna på

 • att anpassa ditt språk till de som lyssnar eller läser, till ditt budskap och till situationen
 • söka information om samhället från olika källor och värdera om källorna är viktiga och pålitliga
 • söka information från olika källor och värdera dem
 • känna igen problem och behov och komma med förslag på tekniska lösningar

Mål med arbetet

Du ska kunna:

 • peka ut Uppsala på en Sverigekarta
 • känna till om Uppsalas historia och kända byggnader
 • utveckla din förmåga att samtala med dina kamrater om närområdet
 • göra en turistbroschyr där du presenterar en känd byggnad i Uppsala
 • göra en skiss och en ritning över en känd byggnad och sedan bygga den
 • jämföra och analysera de fakta du hittar i olika källor

Arbetssätt (undervisning)

Vi kommer att:

 • EPA för att se vilka förkunskaper eleverna har
 • Läsa faktatexter gemensamt
 • Skriva faktatexter gemensamt
 • Gå på stadsvandring
 • Studiebesök med guide i Domkyrkan
 • Eleverna kommer i grupper göra turistbroschyr
 • I grupperna kommer de även att bygga sin byggnad

Du kommer att:

 • Skriva faktatexter
 •  Göra en turistbroschyr
 • Bygga den byggnad som du skriver om

Så kommer du få visa din kunskap - bedömning

Formativ bedömning

 • Exit tickets utifrån Power Pointpresentationen

Summativ bedömning

 • EPA, du får börja med att göra en tankekarta där du skriver ner allt du vet om Uppsala
 •  När arbetsområdet är avslutat får du tillbaka din tankekarta och får då fylla på med dina nya kunskaper
 • Turistbroschyren och byggnaden

Så kommer du vara med och påverka undervisningen - delaktighet och inflytande

 • i arbetet med att skissa och konstruera en känd byggnad

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: