Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Brandvett

Skapad 2017-04-18 15:16 i Förskolan Diamanten Östhammar
Vi kommer att jobba med brandvett under några veckor där vi pratar om eld, vad man gör om det brinner. ge barnen verktyg och förståelse angående eld
Förskola
Brand vad är det? hur gör man om det börjar brinna? Vi pratar om brandvett och eld.

Innehåll

 

Vi kommer att arbeta några veckor med brandvett. Det gör vi genom att prata om eld (vad det är) lära oss om brandsäkerhet på förskolan/hemmet samt ta del av flera filmer och böcker som tar upp ämnet. Vi kommer även ta upp brandstationens arbete – vad finns på stationen? vad gör en brandman? vilka arbetar på stationen? Vi kommer också utmana oss i att vara brandmän på utryckning och ta på oss ytterkläderna på 90 sekunder då det är den tiden brandmännen har på sig innan de ska iväg på utryckning. Vi kommer även diskutera kring vilka verktyg, maskiner, olika fordon och brandsläckare som används inom yrket.

Vi i förskolan strävar efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattning (Lpfö98 rev.10).

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen (Lpfö98 rev.10).

 

Kopplingar till läroplanen

  • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: