Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våren

Skapad 2017-04-18 15:37 i Dalabergsskolan Uddevalla
Ett temaarbete kring våren. Vi letar vårtecken, studerar livet i skogen och dammen. Lär oss namn på djur och växter.
Grundskola 1 Svenska som andraspråk Svenska NO (år 1-3) Bild

Du ska få lära dig vad det är som händer i naturen när det blir vår. Vi ska leta efter vårtecken och lära oss namn på blommor och träd. Vi ska lära oss mer om djur och natur genom att studera dem, se olika filmer och läsa faktaböcker. Du kommer få dokumentera  ditt arbete i både skrift och bild.

Innehåll

Undervisning

Vi ska gå ut i naturen och leta vårtecken.

Vi ska titta på film och läsa faktaböcker.

Vi kommer skriva faktatexter, både tillsammans och enskilt, om ett djur eller en växt i naturen. 


Bedömning

 Se matris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Sv Bl SvA
Våren

Nivå 1
Nivå 2
NO
årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider (kunskapskrav)
Eleven kan, med hjälp av vuxen, berätta hur man känner igen våra fyra årstider.
Eleven kan berätta hur man känner igen våra fyra årstider.
NO
djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider (kunskapskrav)
Eleven kan, med hjälp av vuxen, ge exempel på några olika livscykler hos djur och växter.
Eleven kan ge exempel på några olika livscykler hos djur och växter samt hur de anpassar sig efter årstiderna.
NO:Året runt i naturen
namnge några djur och växter och sortera dem efter olika egenskaper (kunskapskrav)
Eleven kan några vanliga djur och växter i närmiljön samt har fått prova på att sortera och gruppera dem.
Eleven kan namnge några djur och växter, sortera och gruppera några vanliga djur och växter i närmiljön.
NO:Året runt i naturen
ge exempel på enkla närinskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem
Eleven kan, med stöd av vuxen, ge exempel på enkla näringskedjor
Eleven kan ge exempel på enkla näringskedjor
NO:Material och ämnen i vår omgivning
sortera material och föremål efter egenskaper och hur de kan källsorteras
Eleven kan, med stöd av vuxen, sortera material och föremål efter egenskaper och källsortera
Eleven kan sortera material och föremål efter egenskaper och källsortera
NO:Metoder och arbetssätt
enkla fältstudier och observationer i närmiljön (kunskapskrav)
Eleven kan, med stöd av vuxen, följa en instruktion och utföra enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
Eleven kan följa en instruktion och utföra enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
NO:Metoder och arbetsätt
dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med olika uttrycksformer (kunskapskrav)
Eleven kan, med stöd av vuxen, dokumentera sina naturvetenskapliga undersökningar.
Eleven kan dokumentera sina naturvetenskapliga undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer samt kan använda sin dokumentation i olika diskussioner och samtal.
NO:Metoder och arbetssätt
I det undersökande arbetet jämföra egna och andras resultat
Eleven kan i det undersökande arbetet ,med stöd av vuxen, jämföra egna och andras resultat.
Eleven kan i det undersökande arbetet jämföra egna och andras resultat.
Svenska - läsa och skriva
Skriva enkla texter med läslig handstil och dator
Eleven skriver enkel text.
Eleven skriver enkel text med läslig handstil eller på datorn.
Svenska - informationssökning och källkritik
Kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter
Eleven söker information ur anvisad källa och återger grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter med stöd av vuxen.
Eleven söker information ur anvisad källa och återger grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
Svenska - berättande texter
Genom att kombinera texter med bilder kan eleven förstärka och förtydliga sina budskap
Eleven kan med stöd av vuxen kombinera text och bild för att förstärka och förtydliga sina budskap
Eleven kombinerar text och bild för att förstärka och förtydliga sina budskap
MA:Sannolikhet och statistik
iolika slag av undersökningar avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat
Eleven kan med stöd av vuxen skapa enkla diagram för att redovisa resultat
Eleven kan skapa enkla diagram för att redovisa resultat
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: