Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema 112 - Lätt att slå

Skapad 2017-04-18 17:23 i Små Klockornas Förskola Unikum Piloter HT17
Förskola
Utifrån observationer av barnens intressen under den fria leken har vi sett att barnen ofta leker brandman, polis och doktor.

Innehåll

BAKGRUND

I den fria leken väljer barnen ofta att klä ut sig till polis, doktor och brandman. Båten agerar polisbåt och de fångar tjuvar. Brandmännen springer omkring och letar efter eld som de kan släcka och doktorerna hjälper sjuka kompisar. Boken "Halvan och polisbåten" som vi lånat från biblioteket är populär och barnen vill ofta läsa den.

MÅL

Syftet med temat är att belysa de olika yrkena: polis, brandman och ambulans. Vi vill även uppmärksamma hur vi ska agera om brandlarmet går eller om man behöver hjälp från ambulans, polis eller räddningstjänst.

METOD - GENOMFÖRANDE

Vi planerar samlingar där vi lyfter frågor och situationer som rör blåljusyrkena. Vi kommer att dela upp de olika yrkerna och arbeta minst en vecka per yrke. Vi ser på lärorika klipp och skapar saker som passar till temat. Det kommer finnas extra tid till den fria leken för att på så sätt låta barnen bearbeta intrycken av vad som setts och hörts.

DOKUMENTATION

Genom unikum dokumenterar vi både för egen del samt för att kunna delge vårdnadshavare om hur vi arbetar temat.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi utvärderar kontinuerligt under våra avdelningsplaneringar, både enskilt och tillsammans.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: