Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 1 vt 2016, Favorit 1B

Skapad 2017-04-18 18:51 i Malmabergsskolan Västerås Stad
Vi använder oss av läromedlet Favorit Matematik.
Grundskola 1 Matematik
Som du vet finns matematik överallt runt omkring oss, i skolan, där hemma, i affären, på tv, i tidningar, i spel, på datorn osv, osv.

Matematik är spännande och roligt! Häng med och lär tillsammans med oss alla!

Innehåll

 

Mål

Du ska lära dig:

 • talområdet 0 - 100
 • att använda begreppen tal, siffra, fler, färre, lika många, mindre än och större än
 • dubbelt och hälften
 • alla talkamrater till talen 0 - 20
 • addition och subtraktion inom talområdet 0 - 20
 • jämföra figurer och se likheter och skillnader
 • namn och bild för fyrhörning, triangel, cirkel, vinkel, sida, hörn, punkt, linje, sträcka
 • fortsätta ett geometriskt mönster samt talmönster
 • klockan hel- och halvtimme, tidsföljd
 • mäta med centimeter
 •  göra egna uppgifter och lösa andras.

Arbetssätt

Vi arbetar tillsammans i klassen för att du ska utveckla ditt matematiska tänkande.

 • Du kommer att få arbeta enskilt, parvis och i grupp med olika typer av matteuppgifter.
 • Du kommer att få använda dig av pedagogiska program på iPaden.
 • Du kommer att få spela olika matematikspel.
 • Du kommer att få träna dig på att förklara hur du tänker när du löser uppgifter.
 • Du kommer att få använda dig av olika laborativa material, t ex tallinjer, pengar,  etc.
 • Du kommer att få räkna i matteboken.

Redovisningsform

Under arbetets gång ska du redovisa det du lärt dig genom att göra diagnoser, delta i diskussioner och praktiskt visa hur du löser uppgifter.

Bedömning

Vi bedömer din förmåga att:

 • använda talen 0 - 20
 • använda begreppen tal, siffra, fler, färre, lika många, mindre än och större än
 • jämföra figurer och se likheter och skillnader
 • känna igen och skapa geometriska figurer såsom fyrhörning, triangel, cirkel, vinkel, sida, hörn, punkt, linje, sträcka
 • använda talkamrater till talen 0 - 20
 • räkna addition och subtraktion inom talområdet 0 - 20
 • fortsätta ett geometriskt mönster samt talmönster
 • läsa av klockan hel- och halvtimme, tidsföljd
 • mäta med centimeter
 • göra egna textuppgifter och lösa andras

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: