Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVENSKA ÅK 8 - Nordiska språk/minoritetsspråk

Skapad 2017-04-18 21:34 i Tiundaskolan Uppsala
Sveriges geografiska grannar är Finland, Norge och Danmark. Tillsammans med Island och Färöarna bildar vi Norden. Till de nordiska språken räknas svenska, danska, norska, isländska och färöiska. Med minoritetspråk menas ett språk som är levande och talas i ett land men bara av en minoritet av befolkningen. År 2000 blev fem av de små språken erkända som minoritetsspråk: samiska, meänkieli, finska, jiddisch och romani. Det går vidare att fortsätta dela in språket genom att försöka se vad som är typiska drag i te x en grupps språk, te x “ungdomsspråk” eller “kvinnligt/manligt språk”
Grundskola 9 Svenska
Sveriges geografiska grannar är Finland, Norge och Danmark. Tillsammans med Island och Färöarna bildar vi Norden. Till de nordiska språken räknas svenska, danska, norska, isländska och färöiska.

Med minoritetspråk menas ett språk som är levande och talas i ett land men bara av en minoritet av befolkningen. År 2000 blev fem av de små språken erkända som minoritetsspråk: samiska, meänkieli, finska, jiddisch och romani.

Innehåll

Nordiska språk/ minoritetsspråk

Undervisningen ska bidra till att eleven får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken.

Du kommer genom forskning, redovisningar och Workshops att lära dig om våra grannländers språk (danska, norska, isländska och färöiska) och våra minoritetsspråk (finska, meänkieli, samiska, romani chib och jiddisch).

1. Arbetssätt

I mindre grupper ska ni välja ett nordiskt språk eller ett minoritetsspråk som ni specialiserar er på. Ni ska göra en presentation i form av en Powerpoint, reklamfilm eller eventuell annan redovisningsform. I redovisningen ska språket presenteras bl.a. med hjälp av digitala hjälpmedel.

Till ert forskningsarbete har ni dessa material till förfogande:

* Läroböckerna "Portal" och "Bron"

* Filmserien "Jakten på språket" http://urskola.se/Produkter?q=jakten%20p%C3%A5%20spr%C3%A5ket 

* Äldre läromaterial

* "Internets oändlighet"

 

Det ni ska belysa i er presentation är;

* språkhistorian

* likheter och skillnader med svenskan

* grammatik, ord och uttryck

* kända författare och litteratur som kan ge en bild av språket

* film/musik som kan ge en bild av språket

 

Ni ska även förbereda en avslutande "workshop" där era klasskamrater får en eller flera uppgifter att diskutera och/eller lösa.

2. Bedömning

Bedömningen kommer att göras utifrån gruppens redovisning och efterföljande workshop. Jag kommer att bedöma gruppens  kunskaper; i språkhistoria, användandet av digitala hjälpmedel, informationssökning och källkritik, utifrån er presentation av ert språk. Du kommer att bedömas enskilt utifrån lektionsarbete (ditt egna arbete och gruppens samarbete), din muntliga redovisning och arbete i workshopen.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
  Sv  7-9
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
  Sv  E 9

Matriser

Sv
Svenska kunskapskrav LGR 11

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Kommunicera
- söka, välja ut, sammanställa information, kritiskt granska
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett **avgränsat urval** av källor och för då **enkla och till viss del underbyggda** resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, väja ut och sammanställa information från ett **relativt varierat urval** av källor och för då **utvecklade och relativt väl underbyggda** resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, väja ut och sammanställa information från ett **varierat urval** av källor och för då **välutvecklade och väl underbyggda** resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Kommunicera
- levandegöra texter, samspel mellan ord, ljud och bild
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett **i huvudsak fungerande** sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett **ändamålsenligt sätt** kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett **ändamålsenligt och effektivt** sätt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Kommunicera
- muntliga redogörelser
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra **enkla** muntliga redogörelser med **i huvudsak fungerande** struktur och innehåll och **viss anpassning** till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra **utvecklade** muntliga redogörelser med i **relativt väl fungerande** struktur och innehåll och **relativt god anpassning** till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra **välutvecklade** muntliga redogörelser med i **väl fungerande** struktur och innehåll och **god anpassning** till syfte, mottagare och sammanhang.
Språkbruk
- resonera om språkets historia, ursprung och särdrag
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Eleven kan föra enkla och **till viss del underbyggda** resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra **utvecklade och relativt väl underbyggda** resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra **välutvecklade och väl underbyggda** resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: