Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Riksdag och regering - bedömning

Skapad 2017-04-18 22:09 i Da Vinciskolan Ale
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Endast matris, kommentarer finns på era prov som utdelas vid senare tillfälle.

Matriser

Sh
Kunskapskrav i Samhällskunskap - indelade i moment (inkl. F)

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven har /...../ kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då /....../ samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
grundläggande enkla
goda förhållandevis komplexa
mycket goda komplexa
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett /...../ fungerande sätt.
i huvudsak
relativt väl fungerande
väl fungerande
Eleven har /...../ kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra /...../ resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
grundläggande enkla
goda utvecklade
mycket goda välutvecklade och nyanserade
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: