Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati och politik - beslutsfattande och politiska idéer.

Skapad 2017-04-18 22:36 i Kvarngärdesskolan Uppsala
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Du ska i detta arbetsområde få lära dig om hur Sverige styrs, om våra demokratiska principer och om skillnaderna mellan demokrati och diktatur.

Innehåll

Undervisning

Vi kommer att:

 • ha genomgångar
 • se filmer
 • läsa åldersadekvata faktatexter
 • att samtala och diskutera om det vi läser
 • arbeta med uppgifter kring det vi läst, sett och pratat om
 • arbeta i både helklass, liten grupp och enskilt
 • arbeta med ord- och begrepp

 

Bedömning

Du ska:

 • förstå vad som menas med att ett land är en demokrati/diktatur
 • förstå vad som menas med att någon har makt och vilka som har stor makt i Sverige.
 • känna till hur du kan påverka samhället och hur samhället påverkar dig.
 • känna till vad det är för skillnad mellan riksdag och regering.
 • känna till vilka beslut som tas i Sveriges riksdag och i kommunerna, i skolan och hemma.
 • känna till varför det finns politiska partier och varför de samarbetar med varandra.
 • kunna använda centrala begrepp inom området

Du visar vad du lärt dig genom:

 • att delta i diskussioner och samtal
 • ditt aktiva deltagande, både muntligt och skriftligt, under lektionerna
 • att använda dig av olika centrala begrepp inom detta arbetsområde
 • prov

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sh  C 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra utvecklade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  C 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
  Sh  C 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
  Sh  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra utvecklade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  C 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: