Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet

Skapad 2017-04-19 08:46 i Schubergstorpsskolan Falkenberg
Vad är elektricitet? Vad har åskan med elektricitet att göra? Hur får man en eller flera lampor att lysa? Är elektricitet farligt? Vad använder vi elektriciet till? Detta är några av de frågor vi ska arbeta med under kommande veckor i arbetsområdet ELEKTRICITET.
Grundskola 4 – 6 Svenska Fysik
Under några veckor kommer du att få lära om elektricitet. Vi ska tillsammans söka svaren på frågorna om elektricitet genom att prova, undersöka, konstruera och dokumentera.

Vi kommer att träna på begreppen positivt/negativ laddning, urladdning, sluten och öppen el-krets samt begreppen seriekoppling och parallellkoppling. Vi ska se på olika sorters elektricitet såsom statisk elektricitet och elektrisk ström samt lära oss om faror med elektrisk ström.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Konkretiserade mål:

I detta område kommer du lära dig något om:

 • elektricitet, statisk och elektrisk ström
 • elektriska kretsar, sluten och öppen krets
 • plus och minus poler
 • parallellkopplingar och seriekopplingar
 • hur ett batteri fungerar
 • elsäkerhet
 • några sätt att spara på energi
 • neutroner, protoner och elektroner 

 

Bedömning - vad och hur

Dessa kunskapskrav kommer att bedömas:

Jag kommer att bedöma om du kan:

 • samtala och diskutera kring frågor som handlar om elektricitet,
 • genomföra undersökningar/experiment,
 • använda dig av den utrustning vi har på ett säkert sätt,
 • göra dokumentationer av sina undersökningar i text och bild,
 • de grundläggande begreppen som handlar om elektricitet,
 • några upptäckter om elektricitet som påverkat oss människor.

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:

 • Se på film om elektricitet,
 • ha genomgångar och läsa faktatexter,
 • arbetsuppgifter (grupp/enskilt)
 • ha undersökningar/experiment (grupp/enskilt),
 • dokumentera våra undersökningar med hypotes, experiment och slutsats,
 • diskutera och samtala i grupp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  C 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Fy  A 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
  Fy  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  A 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: