Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris: Religionens roll i samhället och för individen

Skapad 2017-04-19 09:35 i Da Vinciskolan Ale
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Bedömningsmatris utifrån arbetsområdet islam.

Uppgifter

  • Religionens roll för samhälle och individ - Islam

  • Religionens roll i samhället och för individen

Matriser

Re
Kunskapskrav i Religion - Indelade i moment (Inkl F)

Religion och samhälle

BetygF
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverka och påverkas av samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva /.../ underbyggda resonemang
enkla samband med enkla och till viss del
förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl
komplexa samband med välutvecklade och väl

Identitet och livsfrågor

BetygF
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan också föra /.../ resonemang om hur livfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som
enkla till viss del för resonemanget framåt
utvecklade för resonemanget framåt
välutvecklade och nyanserade för resonemanget framåt och fördjupar det
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: