Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering franska vt17 v.17-22

Skapad 2017-04-19 10:34 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Mall för pedagogisk planering i Unikum för Modersmålsenheten Mölndal.
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Vi kommer att arbeta med berättande och poetiska texter.

Innehåll

Arbetsområde

Berättande texter och faktatexter

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

 •  

Konkretiserade mål för eleven.

 • Du ska lära dig om olika berättande och poetiska texter i form av bilderböcker och kapitelböcker.
 • Att arbeta med olik sagor och myter från olika tider och områden.
 • Att diskutera textens innehåll och arbeta med olika skrivuppgifter.

 

Undervisning och arbetsmetoder.

 

 • Vi läser olika berättande texter och poetiska texter för barn.
 • Vi arbetar med högläsning och tystläsning.
 • Vi tränar på att använda olika lässtrategier.
 • Vi diskuterar textens syfte och budskap.
 • Vi arbetar med förståelse frågor.
 • Vi redovisar muntligt och arbetar med olika skrivuppgifter.

Eleven har uppnått målen när...

 • Du visar att känner igen olika berättande och poetiska texter.
 • Du visar att du förstår texternas budskap.
 • Du visar att du kan redovisa muntligt en saga som vi har arbetat med.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med visst flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier.
  Ml  E 6
 • Eleven kan med ett ändamålsenligt ord- och begreppsförråd på samtala om bekanta ämnen ett utvecklat sätt.
  Ml  C 6
 • Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett utvecklat sätt beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
  Ml  C 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: