Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap år 4

Skapad 2017-04-19 11:33 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska Samhällskunskap
Här får du lära dig mer om barns rättigheter, Barnkonventionen, allemansrätten samt några olika lagar och brott.

Innehåll

Du kommer du att träna på och vi lärare kommer att bedöma:

  1. Att uttrycka din åsikt (värderingsövningar + diskussioner)
  2. Att lyssna på andras åsikt (värderingsövningar + diskussioner)
  3. Att diskutera och argumentera (värderingsövningar + diskussioner)
  4. Att hålla en muntlig presentation (berätta om ditt namn + dina artiklar)
  5. Att läsa/lyssna, tolka och förstå innehållet i en text/film (filmer + skriftligt material)
  6. Att återberätta och sammanställa information (filmer + faktatexter)

Matriser

Sv Sh SvA
Samhällskunskap

På väg mot målen
Jag kan med hjälp av en vuxen
Når målen
Jag kan på egen hand
Når längre än målen
Jag kan på egen hand
Uttrycka din åsikt
Uttrycka mina tankar och värderingar i frågor som rör barn och barns rättigheter, allemansrätten samt brott och straff.
Uttrycka mina tankar och värderingar i frågor som rör barn och barns rättigheter, allemansrätten samt brott och straff.
Uttrycka mina tankar och värderingar, genom att diskutera och argumentera, i frågor som rör barn och barns rättigheter, allemansrätten samt brott och straff.
Lyssna på andras åsikt
Vara tyst och lyssna på andras tankar och värderingar i frågor som rör barn och barns rättigheter, allemansrätten samt brott och straff.
Vara tyst och lyssna på andras tankar och värderingar i frågor som rör barn och barns rättigheter, allemansrätten samt brott och straff.
Diskutera och argumentera
Ta ställning i någon fråga, argumentera för mina åsikter samt bemöta mina kompisars åsikter.
Ta ställning i någon fråga, argumentera för mina åsikter samt bemöta mina kompisars åsikter.
Ta ställning i någon fråga, argumentera för mina åsikter samt bemöta mina kompisars åsikter. Jag kan dikutera utifrån flera perspektiv.
Hålla en muntlig presentation
Med stödord berätta för en grupp om ett förberett ämne.
Med stödord berätta för en grupp om ett förbrett ämne.
Berätta för en grupp om ett förberett ämne.
Läsa, lyssna, tolka och förstå innehållet i text och film
På grundläggande nivå läsa, lyssna, tolka och förstå innehållet i text och film som handlar om barnkonventionen, allemansrätten samt brott och straff.
På grundläggande nivå läsa, lyssna, tolka och förstå innehållet i text och film som handlar om barnkonventionen, allemansrätten samt brott och straff.
På mer än grundläggande nivå läsa, lyssna, tolka och förstå innehållet i text och film som handlar om barnkonventionen, allemansrätten samt brott och straff.
Återberätta och sammanställa information
På grundläggande nivå återberätta och sammanställa information.
På grundläggande nivå återberätta och sammanställa information.
På mer än grundläggande nivå återberätta och sammanställa information.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: