Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Järnåldern

Skapad 2017-04-19 11:54 i Fajansskolan Falkenberg
I vårt arbete med forntiden har vi kommit fram till järnåldern
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Vi är nu framme vid perioden järnåldern, detta efter att vi har lärt oss en hel del om stenåldern och bronsåldern.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet är att du ska träna din förmåga att:

se skillnader och likheter

välja ut information som är viktigt till arbetet

förstå vad ord och begrepp betyder

kunna samtala, diskutera och resonera med andra

 

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma att du kan:

förklara och beskriva likheter och skillnader mellan perioderna

förklara ord och dess betydelse för perioden så som: järnspiken, masten, långhus, futharken samt nya djur

kunna redogöra och berätta både muntligt och skriftligt

 

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

se på film

läsa texter samt arbeta med frågor till dessa

skriva och rita

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: