Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vattnet

Skapad 2017-04-19 12:48 i Frösåkersskolan Östhammar
Grundskola F
Vatten bara vanligt vatten

Innehåll

I Lgr 11 beskriver det centrala innehållet vad undervisningen i kemi ska behandla. I kapitlet Vatten berörs främst följande punkter:

 Kemin i naturen

 1. Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen.
 2. Lösningar, syror och baser samt pH-värde.
 3. Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur
 4. miljösynpunkt.

 Kemin i vardagen och samhället

  1. Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten.

 Innehåll sidorna 60-83

I kapitlet Vatten behandlas följande:

  1. Hur rör sig vattnet i ett kretslopp?
  2. Vilka föroreningar är vanligt förekommande i vatten?
  3. Vad beror vattnets ytspänning och lösande förmåga på?
  4. Vad gör ämnen sura, basiska eller neutrala?
  5. Vad skiljer starka och svaga syror och baser?
  6. Hur går en neutralisation till och hur bildas ett salt?
  7. Vad är försurning och vilka konsekvenser kan det få?
  8. Hur renas vårt vatten?

 Huvudrubriker sidorna 60-83

 1. Vatten går runt i ett kretslopp
 2. Många ämnen löser sig i vatten
 3. Surt eller basiskt?
 4. Vad är ett salt?
 5. Mark och vatten kan bli försurade
 6. Vatten både en tillgång och en soptipp
 7. Rening av vatten

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: