Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematikens grunder

Skapad 2017-04-19 13:21 i Östervåla skola F-6 Heby
Grundskola F – 9 Matematik
Matematik är roligt när man förstår strukturen och ser mönstren. Eller hur?

Innehåll

Vi ska arbeta med talraden och positionssystemet. Vi kommer att träna på tal och hur de förhåller sig till varandra. Vi ska bli säkra på tal upp till 1000 samt säkrare på tal upp till 10 000. Vi ska lära oss se mönster i positionssystemet och se hur tal hänger ihop.

Vi ska arbeta med huvudräkning i främst addition och subtraktion. Vi ska träna på tiokamrater (ex. 3+7) så de sitter säkert samt dubblor (ex. 7+7=14) och nästan dubblor (ex. 6+7=13) och använda oss av de kunskaperna när vi gör ex. uppställningar. Vi ska även arbeta med att se och förstå rimlighet i uträkningar.

Vi ska arbeta med att se mönstren i matematiken, ex eftersom 6+2= 8 så är 16+2=18 och 26+2=28 osv. Vi ska arbeta för att få inre bilder av hur matematiken fungerar.

Vi ska använda oss av mycket praktiskt material som en- tio- hundratals- och tusentalskuber, positionsstickor och pengar.

Vi ska arbeta i matematikboken samt komplettera där det behövs med arbetsblad, och övningar på Ipad.

Vi kommer att ha möjlighet att prata och diskutera matematik.

Vi behöver dessa kunskaper för att sedan gå vidare med matematiken och arbeta mot nya mål.

Jag kommer att bedöma kunskaperna vart efter vi arbetar under lektionerna och fylla i kunskapstabellerna på unikum när kunskapen sitter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: