Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Granens utvärdering , analys av fokusområdet matematik

Skapad 2017-04-19 13:26 i Bosgårdens förskola/Ju stigen Mölndals Stad
Förskola
Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Utvärdering: Hur har barnens förståelse ökat? Vad har barnen lärt sig? Hur har vi arbetat för att göra det möjligt för barnen att utveckla sin förståelse/förmåga/intresse för relaterade mål I läroplanen? Uppfylldes målen? Hur kommer det sig? Hur gjorde vi lärandet möjligt för barnen? Hur såg lärmiljön ut?

Barnen har själva fått hantera materialet som vi haft på undervisningen. Ex efter mattesagan att varje barn fick möjlighet att räkna djuren, addera eller subtraktion fördela lika antal mm

Barnen har fått  utmaningar att lära sig nya geometriska former som ex Pentagon, hexagon, cylinder och kub.

Vi  genomförde också en promenad för att barnen ska leta och känna igen olika former i utemiljön.

Granens barn har upptäckt och vi har synliggjort att det finns matematik i temaboken. Vi har räknat pirater, hajar mm. Barnen har upptäckt att det finns mönster på piraterna, repstege och båtens reling.

Vi har flera gånger delat upp barnen så att vi anpassar oss till vad de kan förstå, deras färdighet och vad de vill lära sig mer och ge barnen utmaningar som utvecklar deras förmåga.

Barnen har använt matematiken i vardagen när de fått hjälpa till med dukningen, när de spelat spel och när de har lekt ex affär , räknat pengar och konstruktionslekar

Vi har fått positiv respons från många vårdnadshavare som berättat om att barnens förståelse för matematik har utvecklats och att de har fått mer kunskap och har berättat vad de har lärt sig på Granen.

 

Analys: Vad ska vi tänka på till nästa gång? Tänk framgångsfaktorer och utmaningar. Vad kan vi utveckla? Hur? Hur går vi vidare? Hur kan vi använda barnens nya förmågor/förståelse/intressen?

Att vi fortsätter att arbeta med barnens inflytande och intresse. Med barnens förslag och kommentarer så utformar vi planeringar för undervisning, utbildning och aktiviteter.

Vi kommer att utveckla områden i Lpfö som handlar om mätning, tid och förändring. Vi skall anpassa oss till vad barnen redan kan och utveckla områden som vi inte arbetat med förut. Vi kommer att presentera nya lärdomar ex jämföra, mäta , väga och tid, dygnet , förändring mm. Därefter så gör vi praktiska aktiviteter där barnen får prova, ställa frågor , diskutera och lära sig nya erfarenheter.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: