Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vardagsteknik åk 4

Skapad 2017-04-19 13:26 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Teknik
Vi ska bekanta oss med den teknik som finns runt oss i vardagen. Vi ska titta på olika tekniska lösningar och även konstruera tekniska uppfinningar.

Innehåll

Förmågor

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Centralt innehåll

Detta kommer vi att arbeta med:

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning

Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila strukturer, mekanismer (...).

Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska eller digitala modeller.

Så här ska vi arbeta:

Eleverna ska göra ett arbete kring en teknisk sak de använder i sin vardag. Eleverna väljer själv redovisningsform.

Eleverna ska uppfinna något som de tror att de kommer att ha användning i framtiden. De ska göra en ritning, därefter bygga en modell av sin uppfinning och sist skriva en rapport som arbetet.

 

Matriser

Tk
Teknik åk 4 vt-17

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven kan föra enkla och tillviss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: