Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ÖG03B MA Geometri

Skapad 2017-04-19 14:57 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 7 Matematik

Innehåll

Ma ÖG03B: ”Geometri” v 14-19

Vecka

Ög04L

Arbetsområde

14

Ons

Tors

Kap 5.1

Kap 5.1

16

Tis

Ons

Tors

Studiedag

Kap 5.2

Kap 5.2       

17

Tis

Ons

Tors

Kap 5.3                          

Kap 5.3 + omprov PROV kap 4                        

Kap 5.4  

18

Tis

Ons

Tors

Kap 5.4                                    

Kap 5.5                            

Kap 5.5

19

Tis

Ons

Tors

 

Kap 5.5

Diagnos 5

Träna mera/Repetition/Fördjupning

 

20

Tis

Ons

Tors

Andra skolaktiviteter

Studiedag

Andra skolaktiviteter

21

Tis

Ons

Tors

 

Träna mera/Repetition/Fördjupning

PROV kap 5

LOVDAG

 

 

Så här ska vi arbeta

Gemensamma genomgångar. Enskilt arbete där du gör rekommenderade deluppgifter inom delkapitlen på nivå ETT + TVÅ, TVÅ + TRE eller TRE + FYRA-uppgifter. EPA-metod vid problemlösnings/resonemangsuppgifter. Skriva begrepps- och ordlista. Praktisk/laborativ matematik. Möjlighet jobba i mindre grupp med speciallärare. Skriftligt prov med möjlighet till muntlig/skriftlig komplettering eller omprov

 

Bedömning

Resultat och slutsatser vid ditt arbete med deluppgifter inom delkapitlen. Resultat och slutsats av problemlösnings/resonemangsuppgifter. Slutsatser vid praktisk/laborativ matematik. Resultat av bedömningsuppgifter och skriftligt prov med möjlighet till muntlig/skriftlig komplettering alternativt omprov

 

Om du är klar med veckans arbetsområde får du prova olika saker i samråd med läraren t.ex:

□ TEMA s 260 □ Taluppfattning s 224  □ Gruppuppgift s 242  □ Problemlösning s 261

 

Inför provet kan du träna på

  • Anteckningar och övningsuppgifter i räknehäfte vecka 14-19

 

  • Läs igenom texten och exemplen i delkapitlen i boken
  • Kunna förklaringar på begrepp – se Sammanfattning s 250
  • Räkna Repetition KAPITEL 5 s 312
  • Räkna Träna mera s 256

 

Läxhjälp

Glöm inte Läxhjälp på Östergårdsskolan onsdagar & torsdagar kl 14:00-16:00

Du som behöver kämpa hårt med matematik ska gå på Läxhjälp och jobba med din matematikplanering eller öva på extrauppgifter efter dina behov!

 

 

 

 

Förmågor du tränar i detta kapitel:

Begreppsförmåga

Förstå innebörd av omkrets- och areaberäkningar. Känna igen och jämföra olika vinklar: grader, vinkel, vinkelben, båge, spetsig- rät-, trubbig- och rak vinkel, gradskiva, sidovinklar. Identifiera och namnge olika geometriska figurer: Månghörning. Diagonal. Rätvinklig-, liksidig- och likbent triangel. Vinkelsumma. Parallellogram. Parallella sidor. Romb. Rektangel. Kvadrat. Cirkel. Medelpunkt. Diameter och radie. Talet π. Enhet för area: kvadratmeter t ex 1 m2. Prefix: t ex deci (d) betyder tiondel. Skala. Naturlig storlek. Förhållande. Förminskning. Förstoring. Längdskala. Areaskala

Procedurförmåga

Mäta och rita vinklar. Konstruera olika geometriska figurer. Kunna se samband mellan antalet hörn och vinkelsumma hos månghörning. Beräkna omkrets och area hos vanliga geometriska figurer. Kunna se samband mellan figurers form och dreas omkrets och area. Kunna använda skala för att matematiskt beskriva förhållanden i vardagen. Förklara och motivera lösningar på matematiska problem utifrån dina kunskaper om geometriska begrepp

Resonemangsförmåga

Motivera val av metod och slutsatser. ”Det borde vara så här… Därför att…” Argumentera logiskt och bevisa med matematik

Kommunikationsförmåga

Tala matte och skriva matet på korrekt språk, skriva tydliga uträkningar och svar, använda enheter korrekt

Problemlösningsförmåga

Olika strategier för problemlösning, reflektion över svarets rimlighet

 

För mer förklaringar, övningsuppgifter och videolektioner besök http://www.matteboken.se/

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: