Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FS Magnetism och elektricitet

Skapad 2017-04-19 15:45 i Fäladsskolan Lunds för- och grundskolor
Ett arbete om magnetism och elektricitet
Grundskola 4 – 5 Fysik
Du har säkert känt hur två magneter dras till varandra eller stöter bort varandra. Runt magneterna finns något vi inte ser men kan känna. Vad är detta och hur fungerar en magnet? På samma sätt finns det något i en elektrisk ström som kan få en lampa att lysa eller en elektrisk motor att snurra. Trolleri hade vi säkert tänkt om vi inte var så vana vid att det bara fungerar så. Under några veckor får du möjlighet att laborera och fördjupa dig i hur det hela fungerar.

Innehåll

Mål

Målet är att efter utfört arbete ska kunna:

-laborera utifrån givna planeringar,

-skriva en tydlig och riktig laborationsrapport,

-använda utrustningen på ett ändamålsenligt och säkert sätt och

-kunna berätta om grundläggande egenskaper hos en magnet, statisk elektricitet samt elektrisk ström.

Arbetets innehåll

Under arbetets gång kommer du att få:

-möjlighet att lära dig mer om hur en magnet fungerar och hur den används i olika uppfinningar t ex kompass och elmotor,

-undersöka hur en stavmagnets magnetfält ser ut,

-göra en tillfällig magnet av en spik,

-undersöka vilka material som är magnetiska,

-tillverka en enkel elektromagnet,

-möjlighet att lära dig mer om statisk elektricitet är och hur den uppkommer och vad elektrisk ström är,

-skapa statisk elektricitet,

-undersöka vilka ämnen som leder ström,

-möjlighet att lära dig mer om olika energikällor och om elsäkerhet,

-koppla elektriska kretsar med batterier och lampor och ta reda på hur de fungerar samt

 

 

 

 

Arbetssätt och redovisningsform

Du kommer att få lyssna på föreläsningar som hålls av din lärare och sammanfatta saker du lär dig med stödord. Därefter kommer du också att få läsa några texter som handlar om det du hört om på föreläsningarna. Dessutom kommer du att få göra flera olika experiment som du skriver laborationsrapporter till. 

Visa din kunskap - Bedömning

Du kommer att få göra ett test i slutet av arbetet med magnetism och ett test i slutet av arbetet med statisk elektricitet och elektrisk ström där du ska kunna svara på frågor om det du har kunnat läsa dig till i de texter vi jobbat med och från de slutsatser vi har kommit fram till när vi har experimenterat.

Utöver detta kommer tydligheten och riktigheten i dina laborationsrapporter att bedömas liksom hur du använder utrustningen under laborationerna.

Reflektion

Tänk på följande när du utför ditt arbete:

Förstår jag allt vi gör när vi experimenterar. Är det något du inte förstår så är det ditt ansvar att be din kamrat att förklara och om ni inte kan tillsammans fråga din lärare?

Använder jag min tid på ett effektivt sätt för att utföra mitt uppgift? Kan jag fördjupa mig om jag är färdig med uppgiften?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Fy  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: