Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

No Svenska åk 2, Rymden

Skapad 2017-04-19 15:46 i Sunnerstaskolan Uppsala
Ett arbete om rymden för åk 2.
Grundskola 2 Svenska NO (år 1-3)
Rymden, svarta hål, planeter, stjärnor, rymdstationer och kometer. Vi hoppas hitta svar på många av våra frågor

Innehåll

Undervisningens innehåll

 • Big bang
 • Galaxer
 • Solen, stjärnor planeter och månar
 • Hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra

Arbetssätt

Du kommer att:

 • Ställa egna frågor om vad du själv vill lära dig om rymden
 • Se på filmer
 • Läsa och skriva faktatexter
 • Söka information ur anvisad källa
 • Arbeta i grupp och enskilt
 • Arbeta skapande
 • Redovisa digitalt
 • Redovisa i en rymdshow

Bedömning

 • Skriva faktatexter
 • Skriva  läsligt för hand och på dator
 • Använda stor bokstav och punkt
 • Beskriva hur solen, jorden och månen rör sig i förhållande till varandra med ämnesspecifika ord
 • Söka relevant information ur anvisad källa  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  Fy  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: