Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FS Rymden åk 4

Skapad 2017-04-19 15:55 i Fäladsskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 5 Fysik
Nu ska du få möjlighet att utforska rymden och vad man trott om rymden genom tiderna, hur dagar, månader, år uppkommer, hur livet för en astronaut kan se ut samt en massa annat spännande!

Innehåll

Faktakunskaper du ska besitta efter detta arbetsområde

Du ska:

 • känna till några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen,
 • känna till olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen, i detta fall rymden, i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap,
 • känna till solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra,
 • veta hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras,
 • känna till människan i rymden och användningen av satelliter,
 • ha kunskap om tidmätning på olika sätt - från solur till atomur,
 • kunna tolka och granska information med koppling till fysik, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

Betyg och kunskapskrav

Här nedan kan du se vilka kunskapskrav vi jobbar mot.

Förmågor vi tränar och syftet

Vi kommer att jobba med flera olika förmågor. De som står i kursiv text är de vi kommer att träna mest på:

Analysförmåga                                                                                                                                                                                                           
- förstå varför något är på ett visst sätt och kunna förklara det.
Kommunikativ förmåga
- visa att du kan redovisa och formulera dig i skrift och muntligt.
Metakognitiv förmåga
- visa att du kan värdera olika saker och tolka dom.
Förmåga att hantera information
- visa att du kan söka och samla information och sedan dela upp/sortera informationen på ett bra sätt.
Begreppslig förmåga
- förstå olika begrepp, d.v.s. nya ord som används inom ett visst ämne. 
- visa att du kan använda begrepp inom området "Rymden"

Arbetsform

Vi kommer jobba med detta arbetsområde på följande sätt:

 • Film och texter
 • Skriva faktatexter utifrån insamlad fakta
 • Muntlig redovisning 
 • Material: böcker och filmer
 • Prov

 

Bedömning

Jag kommer att bedömma:

 • hur väl du kan de förmågor och mål vi jobbar med,
 • hur du visar dina kunskaper muntligt och skriftligt.

Länkskafferi

Webbsidor:
http://starchild.gsfc.nasa.gov/docs/StarChild/StarChild.html  (Amerikansk sida med lite allt möjligt om vårt solsystem)
http://www.ungafakta.se/stjarnorplaneter/  (Blandat om vårt solsystem)
http://www.framtidsmuseet.se/rymden/aktuellt-pa-stjarnhimlen (Aktuellt på stjärnhimlen, planeter)
http://www.yle.fi/progressive/flash/vetamix/swf/vetamix_planeterna8_20090701.swf (Hela vårt solsystem)
http://faktabanken.nu/solsyst/solsystemet.htm (Allt möjligt om rymden)
http://www03.edu.fi/svenska/laromedel/rymden/rymd/index.htm (Astronauter, månen, solsystemets födelse)
http://www.rymdforum.nu/  (Här kan du skriva in sökord och hitta svar)
http://www.alltomvetenskap.se/index.aspx?article=877  (Månar)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Stj%C3%A4rntecken  (Stjärntecken)
http://nineplanets.org/  (En amerikansk sida om vårt solsystem - planeter, månar, stjärnor m.m.)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Asteroid (Asteroider)
http://www.popast.nu/  (En sida du kan söka mycket information på)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Komet  (Kometer. En del svåra ord men man kan få ut en del av denna sida)

http://www.sciencekids.co.nz/videos/space/solarsystem.html (Big bang, svarta hål)
http://www.esa.int/esaKIDSen/SEMSZ5WJD1E_OurUniverse_0.html (Big bang, svarta hål)
http://scienceforkids.kidipede.com/physics/space/bigbang.htm (Big bang, svarta hål)
http://www.give2all.org/9/2012/04/Big-Bang-Theory-for-barn.html (Big bang, svarta hål)
http://kpwebben.se/Lasa/Fakta/Vad-ar-ett-svart-hal (Svarta hål)
http://kpwebben.se/ (Allmän sida)
http://rymdeninfo.blogspot.se/2011/03/svarta-hal.html (Svarta hål)
http://kpwebben.se/Lasa/Fakta/Asteroiden-433-Eros-passerar-jorden (Asteroid, komet, meteor, meteorit)
http://faktabanken.nu/meteortermer.htm (Asteroid, komet, meteor, meteorit)
www.nrm.se/sv/meny/faktaomnaturen/rymden/planeterochasteroider/asteroider.8059.html (Asteroid, komet, meteor, meteorit)
http://www.sciencekids.co.nz/sciencefacts/space/meteoroids.html (Asteroid, komet, meteor, meteorit)
http://www.ungafakta.se/stjarnorplaneter/irymden/galaxer.asp (Galaxer)
http://skolarbete.nu/skolarbeten/vintergatan/ (Galaxer)
http://rymdeninfo.blogspot.se/2011/02/galaxer-och-universum.html (Galaxer)
http://www.esa.int/esaKIDSen/SEM536WJD1E_OurUniverse_0.html (Vintergatan - the milky way)
http://www.solsystemetenligtmolle.se/sol/vintergatan.html (Vintergatan)
http://www.varldenshaftigaste.se/topplistor/varldens-15-rymdstationer/ (Rymdstationer)
http://www.robotbyn.se/rymdfart/sstations.php (Rymdstationer)
http://www.rymdkanalen.se/blogg/2013/2/meteornedslag-i-ryssland (Meteornedslag i Ryssland)
http://www.snsb.se/sv/Nyheter/Meteornedslag-i-Ryssland/ (Meteornedslag i Ryssland)
http://www.astro.wisc.edu/~dolan/constellations/constellationjavalist.html (Interaktiva stjärnbilder)

Film och radio:
www.sli.se
http://urplay.se/
http://www.teacherondemand.se/video/366/arstidsvaxlingar.html
http://vetamix.net/video/m%C3%A5nen-uppst%C3%A5r_4362
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/129504?programid=412 (Radioprogram om asteroider)

Spel:
http://media.svt.se/download/flash/fiktion/vintergatan/index.html

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Fy  4-6
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6
 • Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Fy  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • Dessutom beskriver eleven och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: