Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik År8 VT-17 :Elektricitet och magnetism

Skapad 2017-04-19 17:34 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Innehåll: Ström och spänning, magnetism och elektrisk energi. Vi börjar området med att koppla olika elektriska kretsar och tränar på begreppen, ström, spänning, sluten krets, kortslutning och lära oss att rita kopplingsscheman. Vi kommer också att bygga en enkel elmotor, lära oss om motorns olika delar och hur den fungerar. Vi kommer också att lära oss om elektrisk effekt och energi, Induktion, vad en generator och en transformator har för funktion.
Grundskola 9 Fysik
Innehåll: Ström och spänning, magnetism och elektrisk energi. Vi börjar området med att koppla olika elektriska kretsar och tränar på begreppen, ström, spänning, sluten krets, kortslutning och lära oss att rita kopplingsscheman. Vi kommer också att bygga en enkel elmotor, lära oss om motorns olika delar och hur den fungerar. Vi kommer också att lära oss om elektrisk effekt och energi, Induktion, vad en generator och en transformator är för något.

Innehåll

 Planering:

vecka 16 : statisk elektricitet

Fysik Direkt sidor 166-167

vecka 17: Elektriska kretsar 1-12

Fysik Direkt sidor 168-171

vecka 18 Magnetism

Fysik Direkt sidor 172-174

vecka 19 : Elektrisk energi

Fysik Direkt sidor 175-178

vecka 20  : Repetition + bygga en El-motor

                   Torsdag: Prov

vecka 21: forts. elmotor + lämna in film (uppgift)

              

 

 

Du kommer att träna på:

 • bygga elektriska kretsar med hjälp av kopplingsschema och tvärtom
 • använda fysikens begrepp och teorier
 • laborera säkert
 • dokumentera (rita kopplingschema)

 

Bedömning:

 •  Laboration : elmotorn
 •  Elektriska kretsar
 •  Skriftliga prov
 •  Uppgifter under lektioner, (argumentera och diskutera)

Uppgifter

 • Elmotor

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Elektricitet och Magnetism

Förmågor
Bör förbättra
E
C
A
Praktiskt arbete : elmotorn
Eleven behöver stöd för att genomföra en laboration eller undersökning Eleven använder ibland utrustning på ett icke fungerande sätt
Eleven kan genomföra en undersökning eller laboration utifrån en instruktion. Utrustning används på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven visar god förståelse under laborationer/undersökningar samt använder utrustningen på ett ändamålenligt sätt Eleven reflekterar till viss del över resultatet och kan vad som påverkat detta
Eleven visar mycket god förståelse för laborationer och undersökningar samt använder utrustning på ett ändamålenligt och effektivt sätt. Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatets rimlighet i relation till möjliga felkällor
Muntlig redovisning av elmotorn: Förståelse för fysikaliska fenomen och förmåga att beskriva och använda fysikens begrepp
Eleven behöver hjälp med att göra enkla förklaringar och att använda sig av vissa fysikaliska begrepp. Elevenbehöver hjälp med att jämföra resultaten från det praktiska arbetet med frågeställningar och dra enkla slutsatser.
Eleven gör enkla förklaringar och använder sig av vissa fysikaliska begrepp. Eleven kan jämföra resultaten från det praktiska arbetet med frågeställningar och dra enkla slutsatser.
Eleven gör utvecklade förklaringar och använder sig av relevanta fysikaliska begrepp. Eleven kan jämföra resultaten från det praktiska arbetet med frågeställningar och drar slutsatser.
Eleven gör välutvecklade förklaringar och använder sig av relevanta fysikaliska begrepp. Eleven kan jämföra resultaten från det praktiska arbetet med frågeställningar och dra välutvecklade slutsatser.
Prov : Förståelse för fysikaliska fenomen och förmåga att beskriva och använda fysikens begrepp,modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i natur och samhälle.
Har till viss del kunskaper kring grundläggande fysikaliska begrepp och fenomen men behöver utveckla sina kunskaper för att öka på säkerheten.
Har grundläggande kunskaper om fysikaliska begrepp och fenomen. Beskriver och förklarar på ett enklare sätt som till viss del är underbyggt
Har goda kunskaper om fysikaliska begrepp och fenomen. Beskriver dessa i utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Har mycket goda kunskaper om fysikaliska begrepp och fenomen. Beskriver och förklarar begrepp och fenomen på ett välutvecklat och väl underbyggt sätt
Diskussion
Eleven visar enbart liten delaktighet i samband med diskussioner i klass eller i mindre grupp
Eleven deltar i viss mån i samband med diskusioner
Eleven är aktiv i samband med diskussioner och bidrar med frågor och tankar som för diskussioner framåt
Eleven är mycket aktiv i samband med diskussioner och bidrar med frågor och tankar som fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: