Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Astronomi åk- 4

Skapad 2017-04-19 18:22 i Hallenskolan Mölndals Stad
I arbetsområdet astronomi ska du få lära dig mer om solsystemets himlakroppar, deras rörelser i förhållande till varandra, vad satelliter är, hur dag och natt uppstår och varför vi har olika årstider. Du kommer att få ta del av historiska upptäckter och mycket annat.
Grundskola 4 – 6 Fysik
I arbetsområdet Astronomi ska du få lära dig mer om solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Du ska få lära dig hur dag och natt uppstår och varför vi har olika årstider. Du ska även få ta del av historiska upptäckter.

Innehåll

Syfte

Syftet med undervisningen inom området kunskpasområdet Astronomiär att du ska utveckla din förmåga att:

Det här kommer vi arbeta med:

Hur ska vi arbeta:

 • se filmer
 • diskutera och resonera kring olika frågor
 • studera månen
 • berättelser om hur man trodde att jorden och solsystemet såg ut
 • lära oss att förklara begrepp som tillhör området
 • läsa om några böcker och skriva presentation. 

Vad ska bedömas: Du ska

 • känna till Big Bang och veta hur länge sedan universum bildades
 • kunna beskriva uppbyggnaden av solsystemets himlakroppar och dess rörelser
 • känna till solens betydelse för livet
 • kunna beskriva och förklara begreppen: dygn, månad och år relaterat till rörelserna i solsystemet
 • kunna beskriva begreppen solen, månen, stjärna, stjärnbild, planet, galax, komet och meteorit
 • känna till berättelser om vad man trodde förr om universum
 • kunna berätta om hur människan utforskat rymden.
 • Presentera sina pretention. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Astronomi

Högre nivå
Kunskaper om himlakroppar och dess rörelser
 • Fy  4-6
Kan enkelt beskriva solsystemets uppbyggnad och hur himlakropparna rör sig i förhållande till varandra.
Kan beskriva solsystemets uppbyggnad och hur himlakropparna rör sig i förhållande till varandra.
Kan utförligt beskriva solsystemets uppbyggnad och hur himlakropparna rör sig i förhållande till varandra.
Ny aspekt
Kunskaper om dag/natt, månader och årstider.
 • Fy  4-6
 • Fy  E 6
Kan enkelt förklara hur dag/natt, månader och årstider uppkommer.
Kan förklara hur dag/natt, månader och årstider uppkommer.
Kan utförligt förklara och beskriva hur dag/natt, månader och årstider uppkommer.
Har kunskaper om begreppen som nämns ovan i området: Vad ska bedömas?
 • Fy
 • Fy  E 6
Har grundläggande kunskaper om begreppen.
Har goda kunskaper om begreppen.
Har mycket goda kunskaper om begreppen.
Beskriver och förklarar
Använder ett vardagligt språk.
Blandar ett vardagligt språk med ett naturvetenskapligt.
Använder ett naturvetenskapligtspråk.
Berätta om några naturvetenskapliga upptäckter inom området.
 • Fy  E 6
Kan enkelt berätta.
Kan berätta.
Kan berätta utförligt.
Ny aspekt
Läsa och förstå faktatexter inom arbetsområdet.
 • Fy  4-6
 • Fy  E 6
Kan med stöd och hjälp förstå innehållet och plocka relevant fakta ur en faktatext i ämnet.
Kan mestadels på egen hand förstå innehållet och plocka relevant fakta ur en faktatext i ämnet.
Kan på egen hand förstå innehållet och plocka relevant fakta ur en faktatext i ämnet.
Ny aspekt
Undersökning kring kunskapsområdet
Kan utföra enkla undersökningar med visst stöd
Kan utföra enkla undersökningar på ett tillfredsställande sätt med visst stöd.
Kan på egen hand utföra undersökningar på ett tillfredsställande sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: