Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik vt-17

Skapad 2017-04-19 19:05 i Båtsmans förskola Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering. I denna mallen finns stödfrågor till hjälp.
Förskola
Utifrån att barnen visat intresse för musik och rörelse har vi valt att utveckla detta vidare.

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Barnen tycker mycket om att sjunga, lyssna på musik, dansa och röra sig till när vi sjunger och efter musik på cd spelaren. Barnen vill ofta sätta på musik och då dansa tillsammans. Utifrån detta vill vi skapa tillfällen och möjlighet för barnen att få erfarenhet av att det finns olika sorters musik, tempo, sång, dans och olika sorters instrument.

 

Mål

Normer och värden:

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,

Utveckling och lärande:

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

Barns inflytande:

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

Förskola och hem:

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande av verksamheten.

 

 

Nedbrytning av valda läroplansmål

Normer och värden: I alla aktiviteter vill vi ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att visa hänsyn samt hjälpa varandra, att lyssna på varandra och vänta på sin tur.

Utveckling och lärande: Vi vill utveckla barnens nyfikenhet och  intresse för olika instrument. Barnen skall få möjlighet att  utforska dessa, hur man spelar på dem och hur de låter.

Barns inflytande: För att aktiviteterna skall kännas meningsfulla och lustfyllda utgår vi från barnens intresse och erfarenheter.

Förskola och hem: Öppen dialog med vårdnadshavarna kring verksamheten.

 

Genomförande/Arbetsmetoder

Detta musikprojekt startades med  en träff i stora salen tillsammans med Hajen. En musiker som heter Jan kom och visade olika instrument, han berättade vad de hette, vi fick höra hur dom lät och sedan spelade han och vi sjöng tillsammans. Vi tar fram de instrument som vi har på förskolan, pratar om dem. benämner vad de heter och hur de ser ut samt spelar på dem De vi har i vår musiklåda är: Klaves, maraccas, triangel, kastanjetter.

Skalman kommer på besök och funderar tillsammans med barnen om de skulle kunna gå att göra egna instrument på något sätt. Vi förbereder med olika material som barnen kan få välja på när de skapar ett instrument. Några barn i taget sitter tillsammans med en pedagog, på så sätt blir det möjligt för barnen att samtala, inspirera och ge varandra ideér. Under tiden observerar och dokumenterar pedagogen genom att ta bilder och anteckna barnens tankar, ideer och reflektioner,detta för att få material till vidare arbete samt till unikum så att vårdnadshavarna får möjlighet att ta del av verksamheten.

Vi lånar böcker och letar fram nya sånger som vi tycker passar till projektet. Vi sjunger, spelar och rör oss till musiken. vi prövar att spela i olika tempo.

 Vi skriver ut bilder på instrument som vi sätter på musiklådan, för att barnen tydligt ska se var dessa finns.

Vi är lyhörda för barnens tankar och funderingar , uppmuntrar och stödjer dem i planerade aktiviteter men även när de sjunger och spelar spontant..

 

 Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande av verksamheten.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: