Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Björkens matematiklåda

Skapad 2017-04-19 20:06 i Lissgårdens förskola Bollnäs
Matematiklåda med enkelt material för familjer att låna hem. Detta för att ge föräldrarna insyn i hur vi på förskolan arbetar med den förberedande matematiken och att det kan vara enkelt och roligt.
Förskola
I vår matematiklåda finns olika aktiviteter kopplade till hur vi på Björken arbetar med förberedande matematik i verksamheten. Lådan skapades för att vi på ett roligt sätt skulle kunna ge föräldrarna en inblick i hur vi arbetar. Familjen lånar hem lådan ca en vecka och gör valfria övningar tillsammans.

Innehåll

Nuläge

Matematiken förekommer i förskolans verksamhet hela tiden. När vi leker, spelar spel, jämför, parar ihop, berättar sagor, äter mm.

Lådans material finns även att tillgå i verksamheten på Björken.

Målen med lådan

 • Att lära barnen att sortera, klassificera, generalisera och särskilja föremål från varandra.
 • Ge barnen förståelse för ett- till ett-principen.
 • Att ge barnen möjlighet att utveckla matematiska begrepp och färdigheter genom mätning samt uttrycka jämförelser eller skillnader i ord.
 • Att uppmärksamma barnen på olika mönsters uppbyggnad.
 • Att ge barnen förståelse för olika geometriska formers egenskaper.
 • Att lära barnen antal 1,2,3 och att kunna se antal upp till tre utan att behöva räkna.
 • Att ge barnen förståelse för ordningstalen första, andra, tredje.
 • Att träna enkel addition och subtraktion genom tillförande och borttagande av konkret material.

 

Syfte

För att göra detta mer förståeligt för våra föräldrar har vi skapat den här lådan att låna hem. 

Vi vill visa föräldrarna att matematiken finns överallt omkring oss.

Med enkla medel kan även föräldrar hjälpa sitt barn att få en förförståelse för matematiken och dess matematiska termer

Barnen får en möjlighet att visa föräldrarna övningar som de känner igen.

Genomförande

Föräldrar som vill får möjlighet att låna hem lådan ca en vecka, då de kan göra de övningar de vill hemma tillsammans.

Ett häfte med tydliga instruktioner medföljer lådan. 

Övningar:

Para ihop vantar

Para ihop strumpor

Sortera former

Sagan om formerna

Sagan om de tre råttorna

Sagan om när de tre råttorna fyllde år

Mäta: Linjal – halvmetersnöre – egna kroppen

Bygga mönster med pärlor efter förlaga

Dokumentation under lärprocessen

Ett papper för frivillig utvärdering medföljer lådan. Personalen hör sig för hur det har fungerat med övningarna hemma.

Ansvar

Föräldrarna ansvarar för att lådan kommer tillbaka i samma skick samt att det meddelas om något försvunnit, så det kan ersättas innan lådan går vidare till nästa.

Uppföljning

Personalen går igenom inlämnade utvärderingar och noterar övrig information från föräldrarna.

Ta upp och diskutera på ett föräldramöte hur matematiklådan har upplevts samt om detta är ett bra sätt att få en inblick i verksamheten.

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: