Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartläggning tvärgrupp

Skapad 2017-04-19 20:11 i Apelgården Örebro
Förskola
En inledande kartläggning för tvärgrupp mellan avdelningarna Lammet och Älgen.

Innehåll

1.  Barnens intresse
- Vad är barnen intresserade av just nu?
- Vad gör barnen ?

- Hur ser vi deras intressen?

- Vilka tankar och idéer finns hos barnen?

- Vad i vår inne och utemiljö stimulerar och utmanar barnen just nu?

 

 • Vi ser att barnen gärna vistas på båda avdelningarna och leker över "avdelningsgränserna". Barnen är intresserade av att vistas ute, utforska småkrypen som kommer fram, blommorna som blommar, babblarna, cykla, måla och mycket mer. 
 • Barnen studerar småkrypen som tittar fram på gården. Vissa av dem kan stå på knä och titta på myror en väldigt lång stund. Andra är väldigt sugna på att plocka de krokusar som har tittar fram. 
 • Babblarna är ett dagligt inslag på lammet, och när babblarna är med i verksamheten är barnen väldigt intresserade av dem. De jämför färger, pratar om vad de olika babblarna har i sina väskor osv. 
 • I utemiljön är det just våren, och alla företeelser som hör den till, som fascinerar barnen.   

 

2. Behov i gruppen. Målområden

- Vilka behov finns i gruppen? 

- Vilka verksamhetsmål och fokusområden har vi?

Några behov i gruppen:

 • Språkutveckling
 • Naturkunskap
 • Trygghet

Vårt fokusområde:

 • Att arbeta över avdelningsgränserna (utifrån att vi ser barnens intresse för att vistas på den andra avdelningen)
 • Trygg övergång för de barn som ska gå över till Älgen i höst
 • Naturkunskap och Språkutveckling

 

3. Projekt och syfte

- Vad grundar vi det nya projektet på, syfte? Vad är vårt mål?

Vårt syfte är i linje med vårt fokusområde:

 • Trygghet - Vi vill att barnen ska känna sig trygga på båda avdelningarna och att de barn som ska byta avdelning i höst får en trygg övergång. Vi vill att vår tvärgrupp ska ge möjlighet för lugn för de barn som blir kvar på avdelningarna. Det ger pedagogerna där stor möjlighet till meningsfullt lärande. 
 • Ge barnen en ökad förståelse för olika samband i naturen
 • Arbeta för ökad språkutveckling och kommunikation. Använda bildstöd i vårt arbete för att förstärka och berika, samt som alternativ till det talade språket

 

4. Ansvar, vem gör vad?
 • Vi pedagoger har ett gemensamt ansvar för projektet men kommer dela upp olika ansvarsområden längre fram. 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: