Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogiska planering persiska/dari VT 2017 V.16-22

Skapad 2017-04-19 21:27 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Planeringen ska vara utformad så att eleven förstår vad han/hon förväntas lära, hur lärandet ska gå till och hur kunskapen ska bedömas. Planeringens rubrik ska se ut så här: Arbetsområde, språk, termin Ex Läsa faktatexter, Kurdiska ht 15
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Pedagogisk planering för elever som studerar ämnet modersmål i Mölndals Stad

Innehåll

Arbetsområde

Tal och skrift

 Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Kommunicera i tal och skrift

Språkutveckling och sitt lärande

Konkretiserade mål för eleven

 • Vi ska arbeta med olika texter 
 • Vi ska arbeta med faktatexter
 • Vi ska arbeta med lässtrategier

Undervisning och arbetsmetoder

 • Att läsa faktatexter, tolka och förstå
 • Att skriva sammanfattning om texter
 • Vi använda digitala verktyg 
 • Du har uppnått målen när...

 • Du kan tolka och förstå olika typer av texter
 • Du kan skriva en sammanfattning om en text
 • Förbereda muntlig presentation

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Ml  E 9
 • I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ml  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Ml  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: