Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sommarklubb Myrängen 2017

Skapad 2017-04-20 07:58 i Förskoleområde 9 Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
SYFTE: allt har en början och ett slut, ett slut som har en ny början.

Innehåll

Bakgrund:

I vår årscykel för arbetslaget går det att läsa i maj månad:

"Om möjligt görs ut, in och överflyttningar i maj månad, då sommarklubben ev. bildas. Överinskolningssamtal genomförs och nya överenskommelser sker samt ev. efterinskolningssamtal med tillhörande överenskommelse".

 

Strävansmål:

 • Skapa förutsättningar för att alla barn får ett gott slut på sin förskoletid samt en god start inför nästa utbildningsfas, Skolan.

 

VAD ska undervisningen utmana.

 • Barnen ska utmanas i de förmågor och objekt som framgår i dokumentet blivande skolbarn (från 5- årsgruppen).
 • Barnen ska utmanas i förmågan till att orientera sig och känna sig trygga i den skola de ska börja samt i närmiljön.
 • Barnen ska uppmuntras till att känna till vad för fritidsaktiviteter som finns att erbjudas i närområdet.
 • barnen ska få förutsättningar för att minnas förskole tiden som lustfylld.
 • barnen ska stimuleras till att använda sin förmåga till att reflektera, analysera och ta ansvar/inflytande över verksamheten.

Genomförande/HUR:

Undervisningen hålles utomhus hela dagen (8-16), med vårt "Sommarklubbstält som bas, ute i naturen och samhället utanför förskolan. Sommarklubben startar den 8 maj 2017 och pågår ca en månad.

Vem/vilka:

Alla barn (21 st) som till hösten ska börja förskoleklass, tillsammans med fyra pedagoger.

Förberedelser:

 • Den ansvariga för sommarklubben på Myrängen förbereder och köper in det som behövs för att bedriva verksamheten utomhus. Framför allt burkar, termosar, bestick, kåsor mm som möjliggör lunch på utflyktsmålet, kläder till pedagoger mm.
 • Inventera barnens förväntningar/farhågor på sommarklubben så de får ett realt inflytande över verksamheten.
 • Planera schema för pedagogerna efter hur sommarklubbens tider ser ut. Sommarklubben pågår mellan kl 8-16, före och efter det samarbetar vi med övriga avdelningar på förskolan. 
 • Stämma av varje barn i förhållande till arbetsgruppen för 5-årsgruppen via checklista.
 • Informera barn och vårdnadshavare om verksamheten.
 • Förändra i Unikum så alla barn ligger rätt.
 • Organisera för överlämningssamtal med skolan enl. lärarhandledning "undervisning och lärande processen i team 9 Huddinge.
 • Dela upp barngruppen i två mindre grupper med två fasta pedagoger per grupp. 

 

Aktiviteter:

Vi kommer att arbeta mycket utanför förskolans grindar. Detta för att barnen ska utmanas i att ta ansvar för både sig själva, sina kamrater, barngruppen samt vår miljö och natur samt att lära sig hur man samspelar och tar ansvar i samhället.

Utflykter till skogen där barnen utmanas i samspelet med djur och natur samt att lära sig om naturens kretslopp, vi besöker olika parklekar där bl a barnens grovmotorik samt koordination utmanas, besök på de skolor som barnen kommer att börja på för att få känna sig bekväm med skolmiljön inför höstens skolstart samt att visa för sina kamrater vilken skola de ska gå på, besöka museum för att utmana barnens nyfikenhet till kultur/historia, biblioteksbesök där vi vill väcka barnens intresse för böcker, skriftspråket och kommunikation. 

Vi äter de flesta av våra måltider på utflyktsmålen där barnen får vara med och organisera måltiderna. De barn som är ansvariga för måltiden utvecklar genom detta sin förmåga att lyssna in, samspela, sätta sig in i andras situation samt ta ansvar.

Många av utflyktsmålen kommer vi att åka kommunalt till, då barnen också får lära sig hur man bär sig åt då man åker buss, tunnelbana, pendeltåg osv. Här utmanas också barnens samspel med sina kamrater samt övriga resenärer. 

Efterarbete:

Bloggar och lärloggar görs för att synliggöra barnens förändrade kunnande samt för fortsatt planeringsarbete.

Uppföljning - utvärdering - utveckling av sommarklubbsverksamheten kommer göras.

 

 

Uppgifter

 • Blivande skolbarn i team Huddinge.

Kopplingar till läroplanen

 • vid övergångar särskilt uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • i samverkan med lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet, utbyta kunskaper och erfarenheter samt information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: