Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konsthistoria år8 vt17

Skapad 2017-04-20 09:04 i Hannaskolan Grundskolor
I detta arbetsområde kommer vi gå igenom konsthistorien från den tidigaste konsten vi känner till fram till 1800-talets slut.
Grundskola 8 Bild
Nu ska vi arbeta med konsthistoria!

Innehåll

 

Konkretiserade mål

Kunna känna igen, resonera och reflektera kring konsthistorien och den konst som är kännetecknande för varje tidsperiod.

 

Arbetssätt

Vi kommer att ha genomgångar om konsthistorien i åtta olika delar. Varje del avslutas med ett litet läxförhör på ca 2-5 frågor. Innehållet finns på Google-klassrummet och där finns även små filmer där jag läser upp texten till varje del.

Bedömning

Bedömningen kommer att ske med hjälp av fyra små läxförhör. Läxförhören kommer vara kopplade till olika delar i konsthistorien. De kommer att bestå av ett fåtal frågor, 2-5 st och vi kommer att göra dem på datorn. Frågorna kommer både handla om fakta och vara resonerande. Svaren kommer att bedömas utifrån matrisen nedan. De kommer inte att poängsättas utan bedömningen kommer att visas i matrisen nedan vid avslutat arbetsområde i vår.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Kunskapskrav del 1-4

Dessa förmågor har du visat i del 1-4

Jag har numrerat samtliga kunskapskrav och satt rubriker. Detta är för att det ska bli lättare att känna igen dem i olika planeringar. Siffrorna betyder alltså inte att något har fallit bort utan det är kunskapskrav som inte behandlas i detta arbetsområde.
E
C
A
8. Tolka
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
9. Begrepp
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.

Bl
Kunskapskrav del 5-8

Dessa förmågor har du visat i del 5-8

E
C
A
8. Tolka
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
9. Begerepp
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: