Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik/tal, räknesätt och problemlösning, Lackarebäcksskolan VT 17

Skapad 2017-04-20 09:32 i Lackarebäcksskolan personal Mölndals Stad
Grundskola 6 Matematik
De sista veckorna på vårterminen i årskurs 6 kommer vi att arbeta med tal och räknesätt. Det kommer att resoneras och diskuteras matematik vid bland annat problemlösningar och aktiviteter. Vid genomgångar kommer vi prata om innehållet i matematikböckerna och stötta varandra för att arbetet ska gå smidigt.

Innehåll

Syfte

Syftet med undervisningen är att ni ska välja lämpliga metoder för att lösa de uppgifter som ni får,  både vid problemlösning och i matteboken. Syftet är också att ni ska få resonera och diskutera matematik med varandra utifrån olika uttryckssätt (till exempel bilder, tabeller etc.)

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

 • Ma 4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer. 
 • Ma 4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform. 
 • Ma 4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer. 
 • Ma 4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer. 
 • Ma 4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer. 
 • Ma 4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

 

Så här kommer vi att arbeta

* Vi kommer att arbeta med matematiska problem. Detta kommer att ske både i grupp och individuellt.

* Genomgångar och arbete i matematikboken samt diskussioner kring algebra.

* För de som kräver lite extra utmaning kommer vi att erbjuda lite svårare "känguruproblem" samt andra läromedel.

Det här kommer vi att bedöma:

 Se matrisen nedan.

 Vi jobbar mot dessa kunskapskrav (godtagbar nivå år 3, E nivå år 6):

 Se nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Matematik/algebra, Lackarebäcksskolan VT 17

E
C
A
Lösa problem med strategier & metoder
Detta kommer vi att arbeta med under de problemlösningslektioner som vi kommer att ha.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Använda matematiska begrepp
Detta kommer ni att få möjlighet att visa under genomgångar och diskussioner då vi diskuterar matematiska ord. Man visar också att man kan förklara på olika sätt (ex. med bild och tal).
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Välja & använda matematiska metoder
Detta visar ni att ni kan under lektionstid, både i era räknehäften och vid muntliga redovisningar. Tänk på att göra utförliga redovisningar i era räknehäften och visa hur ni tänker!
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Föra och följa matematiska resonemang
Detta visar ni att ni kan under diskussioner och genomgånger genom att räcka upp handen, ställa frågor och argumentera.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: