Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationellt ämnesprov i svenska 2016/2017

Skapad 2017-04-20 09:47 i Getingeskolan Halmstad
Vecka 46: Delprov A - tala Onsdag 15/3 - Delprov B - läsa Fredag 17/3 - Delprov C - skriva
Grundskola 9 Svenska
*Syfte med de nationella proven: -stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning -ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå.

Innehåll

 


Beskrivning av delproven
Delprov A: tala (Muntlig uppgift i tre delar: enskilt presentera, leda gruppdiskussion, delta i gruppdiskussioner)


Delprov B: läsa (Textläsning samt uppgiftsläsning)

Betygsgränser för läsförståelseprovet:

0-22 = F

24-30 = E

32-36 = D

38-42 = C

44-46 = B

48-54 = A


Delprov C: skriva (Skrivuppgift - eleven väljer en av tre)

 

Matriser

Sv
Provbetyg

F
E
D
C
B
A
Tala
Läsa
Skriva
Helhetsbedömning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: