Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SvA - för nyanlända

Skapad 2017-04-20 13:54 i Brattåsskolan Mölndals Stad
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.
Grundskola 2 – 3 Svenska som andraspråk
Vi kommer att arbeta för att få ett basordförråd, så att eleven ska känna igen ord i sin omgivning.

Innehåll

Syfte

Syftet är att få ett basordförråd så att eleven kan formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

 

 

Centralt innehåll

vi tränar klassrumsord  (t.ex. stol, bänk, bok, penna, tavla)

siffror 1-100 samt färgerna

vanliga vardagsverb (går, sitter, skriver, läser m.m)

vanliga adjektiv  (t.ex. stor, liten, lång, kort, kall, varm)

några prepositioner  (i, på, bakom, framför, över, unde, bredvid)

Så här ska vi arbeta

Vi arbetar mycket med bilder för att alla ska förstå. Vi skriver och ritar. Vi läser texter som innehåller de ord vi ska träna

Vi bildar  meningar och fraser.  Vi spelar Memory för att förstärka inlärningen av de nya orden.

 

Visa vad du lärt dig/Bedömning

Du ska i detta avsnitt visa vad du lärt dig genom att ... Konkret beskrivning av examinationsformer.

Muntlig bedömnning.

Kunskapskrav

Vi repeterar om och om igen tills eleven känner sig säker på de nya orden. Kunskapskravet är att de ska ha lärt sig basordförrådet och klara att använda orden muntligt och/eller i text.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  SvA  1-3
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  SvA  4-6
 • Uttal, satsmelodi och sambandet mellan betoning och betydelse.
  SvA  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  4-6
 • Ord och begrepp i skolans ämnen och i vardagsspråk. Synonymer och motsatsord.
  SvA  4-6
 • Ords klassificering i över- och underordning, till exempel kläder - tröja.
  SvA  4-6

Matriser

SvA
SVA, nyanlända åk 2-3

Klarar inte
På väg att klara
Klarar
Lyssna
Hon/han kan förstå när någon hälsar på henne/honom och frågar hur hon/han mår.
Hon/han kan förstå när någon berättar mycket enkelt om sig själv och någon i sin familj.
Hon/han kan förstå enkla frågor när någon talar långsamt och tydligt.
När hon/han hör människor prata kan hon/han då och då förstå vanliga ord.
Hon/han kan förstå mycket enkla instruktioner till exempel från sin lärare.
Läsa
Hon/han kan läsa och förstå mycket enkla instruktioner tex. "lyssna, rita, skriv".
Hon/han kan läsa och förstå mycket enkla dialoger.
Hon/han kan läsa och förstå korta meddelanden.
Hon/han kan läsa och förstå enkla rubriker, tex. på affischer.
Hon/han kan läsa och förstå enkla bildtexter och text i pratbubblor.
Hon/han kan känna igen och förstå enkla sångtexter och ramsor.
Hon/han kan läsa och förstå några ord och enkla uttryck på skyltar.
Prata med andra
Hon/han kan hälsa på någon och säga hej då.
Hon/han kan säga varsågod och tack.
Hon/han kan fråga vad någon heter och svara på enkla frågor som någon ställer till henne/honom.
Hon/han kan fråga hur någon mår och säga hur hon/han själv mår.
Hon/han kan förstå när någon berättar lite om sig själv och ställa några enkla frågor tillbaka.
Hon/han kan förstå när någon ber henne/honom om något. Hon/han kan själv be om något.
Hon/han kan följa mycket korta instruktioner.
Hon/han kan säga vad klockan är och själv fråga om tiden.
Tala
Hon/han kan säga vem hon/han är och var hon/han bor.
Hon/han kan säga hur gammal hon/han är.
Hon/han kan säga något om sin familj.
Hon/han kan säga några veckodagar, månader årstider och klockslag.
Hon/han kan säga några färger.
Hon/han kan räkna till 100.
Hon/han kan säga namn på några saker, tex. kläder, mat och kroppsdelar.
Hon/han kan sjunga med i några sånger.
Skriva
Hon/han kan skriva en enkel hälsning, tex. ett kort eller textmeddelande.
Hon/han kan skrliva några enkla meningar om sig själv.
Hon/han kan skriva korta, enkla meddelanden.
Hon/han kan skriva mycket enkla frågor.
Hon/han kan presentera personer med några mycket enkla meningar.
Hon/han kan skriva en kort dialog.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: