Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fotosyntes och växthuseffekt

Skapad 2017-04-20 13:57 i Maria Parkskolan Helsingborg
Växthuseffekt och fotosyntes
Grundskola 4 – 6 Biologi Kemi
Utan fotosyntes inget liv. Utan växthuseffekt ingen fungerande värld. För mycket växthuseffekt ett förstört jordklot.

Innehåll

När människor och djur andas eller maskiner förbränner så förbrukas syre och avges koldioxid. Koldioxiden tas upp av växter som avger syre till atmosfären. Vi ska fördjupa oss i detta fenomen och koppla våra kunskaper till det periodiska systemet och våra grundämnen. Vi kommer även att lära oss växthuseffekten och hur den påverkar livet på jorden. Hur ska vi leva med kunskapen om dessa båda fenomen?

Arbetet knyter an till och repeterar tidigare arbetsområden kring energi och elproduktion.

Vi arbetar med texter i läroböcker samt webbaserade texter.

Vi ser på filmer.

Slutuppgiften är att skriva en sammanfattande text med lämplig egen illustration på maximalt 2 A4-sidor där man uttrycker sig med ett naturvetenskapligt språk.

Tidsåtgång 3 veckor.

Här under finns tips på intressanta webbtexter.

http://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/faktablad-vaxthuseffekten

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/växthuseffekten#växthuseffekten-och-klimatet

https://heldas.files.wordpress.com/2012/08/fotosyntes-och-cellandning.pdf

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: