Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteratur- och konsthistoria 9c vt -17

Skapad 2017-04-20 14:25 i Torpskolan Lerum
Grundskola 9 Bild Svenska
Ibland när du läser en bok kan du känna att den ligger väldigt långt ifrån ditt eget liv. Men om du får läsa om hur samhället såg ut när boken skrevs, är det inte omöjligt att du ser på boken med nya ögon. Det kan också vara spännande att upptäcka hur mycket som ändå är sig likt med att vara människa idag och för många hundra år sedan. Hur vi nu, precis som människorna då, är glada och kära, rädda och ledsna, vilsna och fundersamma.

Innehåll

Syfte:

En viktig poäng med att läsa litteraturhistoria är att man kan se hur det som skrivs hänger ihop med det som händer i samhället. Det är också viktigt att ha kunskap om den litteratur som andra diskuterar och hänvisar till. Vi ska därför ta oss an och arbeta med de epoker som litteraturhistorien delas in i. 

 

Undervisning

Epokgenomgång - ni för anteckningar 

Eget fördjupningsarbete i grupp och enskilt kring en epok
Läsa utdrag ur ett litterärt verk

Diskussioner

Filmer på sli.se - Hej Litteraturen  (Du ska se den film som hör till den epok som du ska arbeta med)

Bildspel om konsthistoria

 

Grupparbete:

Grupparbetet syftar dels till att ni ska samarbeta och hjälpa varandra i klassen till att ta reda på fakta åt varandra om själva epokerna. Du ska bli som en epokexpert. Ni kommer få en epok tilldelad och ni ska ta reda på fakta om tidsperioden. Denna fakta ska sedan delas i ett gemensamt dokument som ni använder när ni läser på till slutuppgiften. Sedan ska ni inom gruppen lära er mer om en författare och dess verk. samt en konstnär och dess verk. Ni tar reda på fakta om författaren och verket, och likaså konstnären och verket, och skriver ned era tankar om hur epok, författare/konstnär och verk hör ihop. Det är viktigt att ni antecknar de källor ni använder er av, och funderar på dess trovärdighet och relevans inför att ni gör en kort källkritisk analys. 

I bloggen kommer du hitta stödfrågor som ni kan använda er i arbetet. 

 

Slutuppgift: Prov

Svenska:

Fakta: epokerna (typiska kännetecken) + några författare + ord och begrepp 

Resonemang: Här ska du resonera om din epok utifrån författare, och verk.

 

Bild: Se bildspel, samt uppgift som hör till. Lämna in en enskild skriftlig uppgift till detta. För mer info se blogginlägget "Konsthistoria". 

 

Tidsplan:

Total tidsplan: Vecka 16-21

Vecka 19 (fredag): Faktasamlande om epokerna (dokumentet som ska vara till alla inför provet) - ska vara klart (obs ingen sv-lektion då pga NP)

Vecka 20: Bilduppgift klar, tisdagen 16/5. Lämnas in via uppgifter. 

Vecka 21: Slutuppgift/prov - epoker och resonemang i svenska

 

Bedömning 

Jag kommer bedöma din förmåga under arbetets gång, samt på provet. 

Uppgifter

 • Konsthistoria

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9

Matriser

Sv Bl
Litteraturhistoria

E
C
A
Koppling till kultur o historia
Eleven kan föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det kulturella och historiska sammanhang som det uppkommit i.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det kulturella och historiska sammanhang som det uppkommit i.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det kulturella och historiska sammanhang som det uppkommit i.

Sv Bl
Bild

E
C
A
Förmåga att:
analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
 • Bl
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: