Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Enkla maskiner

Skapad 2017-04-20 14:28 i Östervåla skola F-6 Heby
Grundskola 4 – 6 Teknik
Vad vet du om de sex enkla maskinerna, hävstången, hjulet, blocket, skruven, lutande planet och kilen?

Innehåll

 1. Inledning

Vi kommer nu att arbeta med de sex enkla maskinerna, hävstången, hjulet, blocket, skruven, lutande planet och kilen.

 

2. Hur?

I vår undervisning kommer vi att ha:

 • Gemensamma genomgångar
 • Diskussioner
 • Grupparbete
 • Enskilt arbete med text och frågor
 • Laborationer

3. Varför?

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla förståelse för att teknisk verksamhet har betydelse för, och påverkar, människan, samhället och miljön. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att utveckla tilltro till sin förmåga att bedöma tekniska lösningar och relatera dessa till frågor som rör estetik, etik, könsroller, ekonomi och hållbar utveckling.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om teknikens historiska utveckling för att de på så sätt bättre ska förstå dagens komplicerade tekniska företeelser och sammanhang och hur tekniken påverkat och påverkar samhällsutvecklingen.

4. Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • Genomför laborationer, lösa problem och dokumentera
 • Förklarar och resonerar kring de tekniska lösningar vi arbetar med och använda dig av de nya begreppen inom arbetsområdet

 

Värdegrundsförmågor:

 • Att göra sitt bästa vid varje tillfälle
 • Viljan att lära sig nya saker
 • Att samarbeta och hjälpa varandra

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: