Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation och division samt tabeller och diagram åk4

Skapad 2017-04-20 20:30 i Edsskolan Östhammar
Grundskola 4 Matematik
Vi arbetar med multiplikation och division samt tabeller och diagram.

Innehåll

Mål:

MULTIPLIKATION OCH DIVISION:

 • Förstå hur addition och multiplikation hör ihop.
 • kunna multiplicera med hela tiotal och hundratal, t.ex. 5*60, 5*600
 • kunna multiplicera tal som 3*47 och 2*536
 • förstå hur multiplikation och division hör ihop.
 • kunna använda kort division, t.ex. 84/4, 396/3
 • kunna välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift. 

 

TABELLER OCH DIAGRAM:

 • hämta fakta ur tabeller.
 • ordna fakta i en tabell.
 • läsa av och förstå stapeldiagram.
 • göra en avprickningstabell.
 • rita stapeldiagram. 

Undervisning:

 • Gemensamma genomgångar och gruppövningar. 
 • Praktiska övningar.
 • Självständigt arbete med övningsuppgifter i bland annat Matte Direkt Borgen 4A. 
 • Färdighetsträning och problemlösning.
 • Diagnoser och prov.

Bedömning:

Dina kunskaper kring ovanstående mål kommer att bedömas genom:

 • Ditt muntliga arbete i par/gruppuppgifter samt på genomgångar och vid klassdiskussioner.
 • Ditt skriftliga arbete på lektionerna.
 • Dina resultat på diagnoser, prov och lärarens observationer. 

Matriser

Ma
Multiplikation/division, tabeller och diagram

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunna tabellerna 1-10 och förstå hur addition och multiplikation hör ihop.
 • Ma  4-6
Du förstår hur addition och multiplikation hör ihop. Du kan räkna dig fram till svaren på samtliga tabeller 1-10.
Du kan på ett enklare sätt förklara hur addition och multiplikation hör ihop. Du kan tabellerna 1-10.
Du kan på ett djupare sätt förklara hur addition och multiplikation hör ihop. Du har automatiserat tabellerna 1-10.
Kunna multiplicera med hela tiotal och hundratal, tex 5 x 60 och 5 x 600.
 • Ma
 • Ma  4-6
Du kan oftast multiplicera hela tiotal och hundratal.
Du är säker när du ska multiplicera hela tiotal och hundratal. Du kan med egna ord förklara hur du gör.
Du visar stor säkerhet när du ska multiplicera hela tiotal och hundratal. Du kan på ett tydligt sätt förklara hur du gör.
Kunna räkna multiplikation i flera steg med hjälp av talsorter, tex 3 x 47 och 2 x 536.
 • Ma
 • Ma  4-6
Du kan med visst stöd räkna multiplikation med hjälp av talsorter t.ex. 3x43, 4x627.
Kan räkna multiplikation med hjälp av talsorter och på ett enklare sätt förklara tankegången.
Kan räkna multiplikation med hjälp av talsorter och på ett djupare sätt förklara tankegången.
Kunna använda division.
 • Ma
 • Ma  4-6
Du vet hur division och multiplikation hör ihop, men har svårt att förklara det.
Du vet och kan enkelt förklara hur multiplikation och division hör ihop.
Du vet och kan på ett djupare sätt förklara hur multiplikation och division hör ihop.
Kunna använda kort division
 • Ma
 • Ma  4-6
Du kan oftast räkna kort division på rätt sätt.
Du kan räkna kort division på rätt sätt och på ett enkelt sätt förklara tankegången.
Du kan räkna kort division på rätt sätt och på ett djupare sätt förklara tankegånen.
Kunna välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift.
 • Ma
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Du kan oftast välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift.
Du väljer med säkerhet rätt räknesätt för att lösa en textuppgift.
Du väljer med stor säkerhet rätt räknesätt för att lösa en textuppgift.
Kunna hämta uppgifter ur tabeller och ordna fakta i en tabell.
 • Ma  4-6
Du kan hämta uppgifter ur tabeller. Du kan med visst stöd ordna fakta i en egen tabell.
Du kan med säkerhet läsa av fakta i en tabell samt ordna fakta i en tabell.
Du visar stor säkerhet när du ska hämta samt ordna fakta i en tabell.
Kunna läsa av och förstå stapeldiagram.
 • Ma  4-6
Du är oftast säker när du ska hämta och tolka information utifrån ett stapeldiagram.
Du kan med säkerhet hämta och tolka uppgifter utifrån ett stapeldiagram.
Du kan med stor säkerhet hämta och tolka uppgifter utifrån ett stapeldiagram.
Kunna rita ett stapeldiagram
 • Ma  4-6
Du kan med viss säkerhet skapa ett eget stapeldiagram.
Du kan med säkerhet skapa ett eget stapeldiagram som är tydligt och till uppgiften lämpligt utformat.
Du kan med stor säkerhet skapa ett eget stapeldiagram som är tydligt och till uppgiften lämpligt utformat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: