Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband åk 8

Skapad 2017-04-21 08:49 i Smedingeskolan Norr Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 8 Matematik

Innehåll

När du har arbetat med det här området ska du kunna

 • Rita ett koordinatsystem
 • Ange koordinaterna för en punkt i ett koordinatsystem
 • Beskriva proportionella samband med hjälp av diagram och formler
 • Beskriva andra linjära samband
 • Tolka olika typer av samband

För högre måluppfyllelse

 • tolka diagram och grafer
 • att räkna med olika slag av proportionella samband

Begrepp som du kommer att möta

 • Koordinatsystem
 • x-axel
 • y-axel
 • origo
 • koordinat
 • linjära samband
 • jämförpris
 • storhet
 • diagram
 • graf
 • formel
 • proportionell
 • proportionalitet 
 • (reguladetri)

Arbetssätt

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar, där vi diskuterar olika lösningsmetoder och tillvägagångssätt. Ni kommer att arbeta självständigt där ni har möjlighet att befästa era kunskaper. Ni kommer att få problem att lösa både individuellt och i grupp.

Tidsplan (preliminär)

Vecka

Måndag

Onsdag

Fredag

17

Jobba på självständigt. Kap 4. Tänk på att rätta. Ni har vikarie, Maria rättar nationella prov.

Jobba på självständigt. Kap 4. Tänk på att rätta. Ni har vikarie, Maria rättar nationella prov.

Vi lånar en mattelektion till No-redovisning.

18

Ledigt (1 Maj)

Genomgång/arbeta

Genomgång/arbeta

19

Genomgång/arbeta

Genomgång/arbeta

Jobba självständigt, ni har vikarie Maria har np med åk 9

20

Jobba (Vik)

Jobba (Vik)

Jobba (Vik)

21

Repetition/frågor

Prov

Ledigt (Kristi himmelsfärd)

22

Problemlösning/betygsprat

Problemlösning/betygsprat

Problemlösning/betygsprat

23

Ledigt

Prao

Prao

24

Prao

Städning

Avslutning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: