Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik och moral

Skapad 2017-04-21 09:17 i Öjersjö Brunn Partille
Kopiera och gör till din egen mall
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Människan är en social varelse som gärna lever tillsammans med andra människor. Denna samvaro kan ibland skapa problem varför vi behöver regler och lagar av olika slag. Vår etik eller moral talar om för oss vilka handlingar som anses rätt och vad vi bör eftersträva eller undvika i moraliska situationer. Etik och moral handlar alltså om vad som är gott och ont, rätt och fel.

Innehåll

Syftet med området

Centralt innehåll

Arbetssätt

Under arbetsområdet kommer du både läsa, skriva, diskutera och göra övningar om  etiska dilemman. Vi går igenom några olika etiska modeller samt utgår ifrån dem i resonemangen.

Den bedömning som kommer att ske på detta arbetsområde grundar sig på dina svar du skrivit under lektionstid till olika frågeställningar, ditt muntliga deltagande på fyrahörnsövningar och ett skriftligt prov..

Ni bedöms enligt kunskapskraven nedanför.  

Kunskapskrav och bedömning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
  Re  7-9
 • Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9
 • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 9

Matriser

Re
Världens religioner

E
D
C
B
A
Resonera
Du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Begrepp
Du kan i dina resonemang använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan i dina resonemang använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan i dina resonemang använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: