Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT-17 Diktläsning, diktanalys och egen dikt

Skapad 2017-04-21 09:36 i Åsaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 9 Svenska
Vi läser dikter och gör diktanalyser. Du skriver en egen dikt med vissa stilfigurer.

Innehåll

 

1. Vad är en dikt? Fundera tillsammans!

2. Tillsammans lyssnar vi på och analyserar två dikter av två svenska författare.

https://youtu.be/i7xecn1svzQ Här finns en analys av Edith Södergrans dikt "Dagen svalnar."

https://youtu.be/Ub6eNceXBHw Här får vi veta lite om Karin Boye.

https://youtu.be/Re_V55M44OY Lena Nyman sjunger Karin Boyes dikt "Visst gör det ont när knoppar brister. 

Hjälp finns i Svenskboken S.58-67.

3. Läs fler svenska dikter och välj en för analys och högläsning. Läs om författaren och fundera på budskapet Inför din analys! 

Koppla diktens budskap med författarens liv! Vad i författarens liv gör att hen skriver om detta?

 https://www.dropbox.com/s/nfxkycajm38pis4/K%C3%A4nda%20dikter.pdf?dl=0 Här finns dikterna! Läs och välj en för analys och reflektion

https://www.dropbox.com/s/u6koebkkp9erpwf/25%20popul%C3%A4raste%20dikterna%20p%C3%A5%20Svensk%20Lyrik.pdf?dl=0 De mest lästa svenska dikterna finns här

https://www.dropbox.com/s/savqqtnmlp054v6/Mall%20f%C3%B6r%20diktanalys.pdf?dl=0 Här finns hjälp för din analys.

4. Skriv en egen dikt med ett budskap, en personifikation och en liknelse i.

6. Leta efter en bild, som passar till din dikt!

5. Responsläs varandras dikter och diskutera om budskapet och hur det gestaltas i dikten!

5.  Läs upp dikterna och lämna in analysen och den egna dikten med en bild till.

 

Uppgifter

 • Diktanalys.

 • Lägg här din egen dikt med en bild och respons.

 • Responsläsning av kompis diktanalys.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  Sv  E 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9
 • Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: