Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden Åk 4

Skapad 2017-04-21 11:01 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Ett SO-projekt ur historiskt och etiskt perspektiv.
Grundskola 4 Historia
Nu är det dags för oss att resa genom medeltidens Sverige. Vi ska ta reda på hur man levde, hur samhället var uppbyggt, hur handeln bedrevs med andra länder och mycket annat.

Innehåll

 

Målet med undervisningen är att….

* utveckla din analytiska förmåga genom att jämföra likheter och skillnader mellan hur de olika folkgrupperna levde på Medeltiden samt kunna jämföra med nutid.

* utveckla din analytiska förmåga genom att se likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män. Finns det några likheter med idag?

* utveckla din begreppsförmåga genom att använda aktuella begrepp och kunna sätta in dem i sammanhang.

* utveckla din kommunikativa förmåga genom att samtala, diskutera och redovisa om saker du lär dig om Medeltiden.


Så här ska vi arbeta…

* Vi utgår från vårt digitala läromedel, Utkik Historia. Vi kommer läsa och diskutera texterna samt göra uppgifter kopplade till förmågorna.

* Lärarledda genomgångar.

* Sätta ihop viktiga delar.

* Redovisa

* Begreppsförhör

Vi kommer avsluta temaarbetet med en Medeltidsdag där vi tillsammans knyter ihop påsen om vi har lärt oss.

Vi kommer bedöma på vilket sätt du…

* redogör kring innehållet i texterna och hur du kan använda dina kunskaper.

* analyserar och kan göra jämförelser, se likheter och skillnader.

* deltar i diskussioner och samtal.

* hur du använder aktuella begrepp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Medeltiden Åk 4

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmåga att använda begrepp
Du behöver hjälp för att sätta in begrepp i ett sammanhang.
Du kan förklara några nya begrepp kopplat till arbetsområdet.
Du kan förklara de flesta begreppen kopplade till arbetsområdet.
Förmåga att analysera
Du behöver hjälp för se likheter och skillnader och med hjälp av stöttning kan du göra jämförelser mellan medeltiden och nutid.
Du kan se enkla likheter och skillnader och göra enkla jämförelser mellan medeltiden och nutid.
Du kan se likheter och skillnader och göra tydliga jämförelser mellan medeltiden och nutid.
Förmåga att kommunicera
Du deltar i samtal och diskussioner genom att svara på enkla frågor.
Du deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara frågor.
Du deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara frågor samt ställa följdfrågor som för samtalet vidare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: