Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

låtanalys av sångtext med budskap

Skapad 2011-03-15 21:17 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Här kommer du att göra en hemuppgift i form av en analys av en låttext.
Grundskola 9 Musik

vad säger sångtexter oss? hur berör det oss? hur påverkas vi?

Innehåll

målbeskrivning

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

så här kommer vi att arbeta:

EN TEXTANALYS AV EN LÅT

1. Välj en låt som har ett tydligt budskap
2. Lyssna på sången och gör en analys om den.

Här nedan har du förslag på vilka frågor du kan ställa dig under din analys.  

 • gillar du den/gillar inte den, varför har du valt just denna sång?
 • varför känner du som du gör för sången? berör den dig? på vilket sätt?
 • vilket budskap tror du textförfattaren vill förmedla? vad handlar texten om? 
 • på vilket sätt påverkas du av låten? har du erfarenheter som du kan koppla till låten?
 • hur är den uppbyggt ?(vers, refr, stick, solo, mellanspel osv). 
 • Vilka instrument används? går den att spelas live? 
 • vad är det för typ av genre? Från vilken tid är låten gjord? går det att koppla till historisk händelse/ något som händer i samhället idag? 
 • Finns det passande tillfällen då låten kan användas?
 • Finns det covers på orginallåten? hur upplevs den? skillnader/ likheter?
 • Viktigt med dina egna tolkningar, tankar och åsikter.  

3. Skriv allt i en sammanhängande text och bifoga sångtexten.

Matriser

Mu
Musik bedömningsmatris Kunskapsstaden Helsingborg

MUSIK BEDÖMNINGSMATRIS

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
ANALYSERA OCH VÄRDERA
ta ansvar för musicerande och kreativ utveckling, medvetet lyssnande
Deltar i analys Värderar och framför en åsikt utan att kunna motivera.
Analyserar lyssnandet. Behöver handledning för att förstå och sätta ord på själva värderingssituationen. Framför åsikter och ger enklare motiveringar.
Analyserar lyssnandet. Drar egna slutsatser och tillämpar till viss del dessa. Utvecklar sina åsikter och ger en djupare motivering.
Analyserar lyssnandet. Gör jämförelser, överväger alternativ och dra egna slutsatser. Utveckla sina åsikter på ett självständigt sätt.
TILLÄMPA MUSIKKUNSKAPER
Använder ett fåtal musikaliska begrepp och funktioner som t.ex. melodi, takt, ackord i samtal och musicerande.
Använder grundläggande musikaliska begrepp och funktioner i samtal och musicerande.
Har förståelse för användandet av musikaliska begrepp och musikens symboler. Använder sitt kunnande i musikaliska sammanhang. Kan på ett självständigt sätt dra lärdom av tidigare erfarenheter och kan använda sitt kunnande i flera olika sammanhang.
Förstår och använder sig av grundläggande begrepp och musikaliska symboler vid sång och spel. Använder kreativt och utvecklande sina kunskaper. Drar lärdom av erfarenheter och tillämpa kunskaper i nya situationer och sammanhang.
REFLEKTERA
kunskapen om musikens historik och funktioner
Reflekterar över musikens funktioner i samhället.
Reflekterar över musikens utveckling och funktioner i samhället.
Har kunskap om och reflekterar över musikens utveckling och funktioner i samhället.
Har god förståelse för musikens utveckling och funktion i samhället genom historien.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: