Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppfinnarresan

Skapad 2017-04-22 15:57 i Stavby skola Uppsala
Grundskola 7 – 9 Teknik
Ofta stöter vi på vardagsproblem som vi irriterar oss på. Det kan vara stora eller små, kanske är det sladdarna till hörlurarna som trasslar sig eller hårborsten som gör ont i hårbotten, eller så är det för hög volym i matsalen. Under det här arbetsområdet ska ni själva få vara "uppfinnare" och hitta en lösning på ett vardagsproblem ni kanske irriterar er på, eller kanske vill du utveckla en produkt så att den får en ny funktion!?

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetsområdet är att du ska utveckla din förmåga att identifiera problem och behov som går att lösa med teknik, och att arbeta fram förslag på lösningar till dem. Tanken är att ni ska utveckla en egen produkt eller "uppfinning" genom att arbeta med de olika faserna "idé, design och förverkligande".

Arbetssätt och tidsplan

 Vi kommer att arbeta med detta under fyra veckor, under veckorna ska ni utveckla "er egen produkt", från idé till produkt. Arbetet sker i par men ni kommer att göra en individuell beskrivning med skiss och ritning.

Tidsplanen ser ut ungefär så här:

v. 17: Introduktion och "idéfas"

v. 19: Fortsatt utveckling av idé, skiss/ritning  ("Designfas"). Feedback i grupp

v. 20: Byggande av modell och beskrivning ("Förverkligandefas")

v. 21: Fortsatt "förverkligandefas", skriftlig beskrivning mm

 

Bedömning

Du kommer bedömas utifrån:

Hur du deltar i processen från "idé till verklighet". Alltså hur du bidrar till att arbetet går framåt och undersöker och prövar/omprövar idéer. 

Utformningen och resultatet av den färdiga prototypen.

Din dokumentation (beskrivningen och skiss/ritning)

Se bedömningsmatrisen.

Uppgifter

 • Från idé till produkt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 9
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 9

Matriser

Tk
Uppfinnarresan

E
C
A
Från idé till prototyp/modell
 • Tk  E 9
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
 • Tk  A 9
I arbetet med utformningen av produkten undersöker och prövar du möjliga idéer till lösningar. Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
I arbetet med utformningen av produkten undersöker, prövar och omprövar du möjliga idéer till lösningar. Under arbetsprocessen formulerar du handlingsalternativ som med lite bearbetning leder framåt.
I arbetet med utformningen av produkten undersöker du och prövar och ompröva systematiskt möjliga idéer till lösningar. Under arbetsprocessen formulerar du handlingsalternativ som direkt leder framåt.
Utforma en prototyp
Förverkligande av idén i en fysisk modell
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Du utformar en enkel prototyp.
Du utformar en utvecklad prototyp där bl.a. skalan är någorlunda genomtänkt.
Du utformar en välutvecklad och genomarbetad prototyp där skala och förhållanden är genomtänkt .
Beskrivning och skiss/ritning.
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Du gör en enkel beskrivning av arbetet med "uppfinnarresan". I din beskrivning finns arbetsgången beskriven till stor del och det finns med en skiss av produkten samt en enkel ritning i godtagbar skala.
Du gör en utvecklad beskrivning av arbetet med "uppfinnarresan". I din beskrivning är det lätt att följa arbetsgången och det finns med en tydlig skiss av produkten samt en ritning i lämplig skala.
Du gör en välutvecklad beskrivning av arbetet med "uppfinnarresan". Beskrivningen är utförlig och det är lätt att följa arbetsgången. Det finns en tydlig skiss med förklaringar av produkten och en ritning i lämplig skala och från flera vyer .
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: