Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

el, it och modern teknik får robotar att arbeta åk 7- 9

Skapad 2017-04-23 11:32 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Detta arbete kommer att bestå av två huvuddelar. I det första kommer du, i grupp, titta närmre på den moderna tekniken så som datorer, internet och mobiltelefoni. Gruppen väljer själv en redovisningsform och berättar om systemets utveckling samt fördelar och risker. I den andra delen ska ni arbeta med programmering av enkla robotar. Vi kommer att arbeta med båda delarna parallellt i skolan.
Grundskola 8 Teknik
Många saker i vårt samhälle styrs av robotar som människan har programmerat och därför ska du få chansen att bekanta dig med olika robotar. Vi påverkas mycket av datorer, internet och mobiltelefoner och inrättar våra liv efter och med denna tekniska utrustning. Därför behöver vi bli mer medvetna om dess påverkan.

Innehåll

Syfte

Undervisningen under detta arbete syftar till att eleven ska utveckla sin förmåga att
  • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar
  • värdera konsekvenserna av olika teknikval för individ, samhälle och miljö
  • analysera drivkrafterna bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid

Innehåll

- Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, t ex datorer, internet och mobiltelefoni och dessa systems fördelar, risker och sårbarhet.

- Styr— och reglersystem i tekniska lösningar för överföring och kontroll av kraft och rörelse.

- Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

- Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg.

- Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter.

- Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

- Egna konstruktioner där man tillämpar principer för styrning och reglering med hjälp av elektronik.

- Dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktionsarbetet.

Konkritisering av mål

 HÄR FÅR DU LÄRA DIG:
• Hur olika krafter och rörelser samverkar för att klippa gräs.
• Hur en elmotor vid varje drivhjul kontrollerar robotens riktning.
• Hur robotens dator håller reda på när de är dags att ladda batterierna.
• Hur säkerhetsanordningar fungerar för att förhindra att de vassa knivarna orsakar olyckor.
• Hur tekniska sensorer minskar risken för stöld.
• Hur du bygger och styr en robot.

Arbetssätt

Två olika arbeten:
 
Arbete 1
Leta efter filmer som beskriver arbeten och resultat av robotar, t.ex robot tävlingar, förarlös farkost m.m.  En reflektion över vad som går bra och vilka svårigheter som uppkommer och hur man löser problemen.  

Redovisning sker i grupp och inlämning av en rapport. Alla i gruppen gör sin egen redovisning. 

Arbete 2
I gruppen ska ni berätta/visa hur mobiltelefoni, datorer eller internet har utvecklats och varför det har utvecklats på det viset. Beskriv vilka vetenskapliga framsteg som gett denna utveckling. Alltså: Hur och varför har det utvecklats på det viset i ett tidsperspektiv. Beskriv hur det påverkar er själva, samhället och miljön. Ni ska hitta för- och nackdelar(risker och sårbarhet) med mobiltelefoni, datorer eller internet och vad användningen av dem ger för konsekvenser(ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter). 

 Bestäm i gruppen hur ni vill redovisa för de andra i klassen.

Tidsperiod:
Vecka 17 - 21/22 Arbete
Vecka 21 el 22 Prov på kapitel 2: el och it får robot att arbeta.
Vecka 20 till 22 Redovisningar
 
Starta med en brainstorming av era idéer genom att använda gemensamt dokument på Google drive.

Uppgifter

  • Ej namngiven

Matriser

Tk
Kunskapstabell Teknik 7-9

Tekniska lösningar
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Material och deras användning
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Genomföra arbeten
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Formulera och välja alternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentera
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Teknikutveckling och drivkrafter
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Konsekvenser för individ, samhälle och miljö
Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: