Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft & Rörelse 4-6

Skapad 2017-04-23 11:46 i Danholnsskolan Falun
Grundskola 4 – 6 Fysik
Vi kommer att arbeta medområdet kraft & rörelse. Krafter finns överallt och behövs för att något ska få fart, ändra riktning eller kunna stanna. Vi kan inte se en kraft men vi kan se resultatet av den. Rörelse betyder att något flyttar på sig på något sätt. Det kan vara att någon cyklar, flyger eller att jorden kretsar kring solen. Isaac Newton var en vetenskapsman på 1600-talet som undersökte hur kraft och rörelse hänger ihop. Om man tappar ett föremål så faller det till marken. Den kraften kallas för gravitationskraft, tyngdkraft eller dragningskraft. Till varje kraft finns en motkraft. När du håller i ett äpple finns gravitationskraften som drar äpplet mot jordens mitt. Men äpplet hålls kvar i handen av handens motkraft. Krafterna tar ut varandra. Om du släpper äpplet försvinner motkraften och gravitationskraften kommer att dra äpplet mot marken.

Innehåll

När du arbetat med området kraft & rörelse ska du kunna:

 • Förklara vad som menas med en rörelse genom att ge exempel på hastighet, acceleration och fritt fall.
 • Ge exempel på krafter som påverkar dig i vardagen.
 • Förklara gravitationskraft med exempel.
 • Förklara friktionskraft med exempel.
 • Förklara centripetalkraft och centrifugalkraft med exempel.

Undervisning

Vi kommer att arbeta med fysik på olika sätt genom att

 • Göra laborationer och testa olika krafter och rörelser utomhus
 • Läsa om krafter och rörelser i boken "Koll på NO åk 6"
 • Göra skriftliga övningar där vi övar oss på att använda fysikens ord och begrepp
 • Se korta filmer från sli.se
 • Gemensamma diskussioner om våra laborationer, det vi har läst och det vi har sett på filmen
 • Vi kommer att göra en diagnos
 • Som avslutning av fysiken kommer alla att i mindre grupper söka information om en viktig upptäckare inom naturvetenskapen som sedan ska presenteras för klassen. Där ska ni förklara hur den upptäckten har påverkat omvärlden.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Fysik - Kraft och rörelse

-->
-->
-->
Argumentera
Den här aspekten handlar om att använda naturvetenskapliga och andra argument
Diskuterar frågor kraft och rörelse genom att ställa frågor, framföra och bemöta åsikter som till viss del för diskussionen framåt.
Diskuterar frågor kring kraft och rörelse genom att ställa frågor, framföra och bemöta åsikter som för diskussionen framåt.
Diskuterar frågor kring kraft och rörelse genom att ställa frågor, framföra och bemöta åsikter som för diskussionen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Undersökningar
Den här aspekten handlar om det naturvetenskapliga arbetssättet och hur naturvetenskapen utvecklats.
Genomför enkla undersökningar utifrån givna planeringar. Använder utrustningen på ett säkert sätt. Jämför egna och andras resultat och för enkla resonemang om likheter och skillnader dem emellan och vad det kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Formulerar enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. Jämför egna och andras resultat och för utvecklade resonemang om likheter och skillnader dem emellan och vad det kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Formulerar enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Jämför egna och andras resultat och för välutvecklade resonemang om likheter och skillnader dem emellan och vad det kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Begrepp, modeller och teorier
Den här aspekten handlar om att beskriva och använda naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier.
Har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar detta genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp. I enkla och till viss del underbyggda resonemang om rörelser kan du relatera till några fysikaliska samband. Kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckters och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar detta genom att förklara och visa på enkla samband med användning av fysikens begrepp. I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om rörelser kan du relatera till några fysikaliska samband.
Har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar detta genom att förklara och visa på enkla samband med god användning av fysikens begrepp. I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om rörelser kan du relatera till några fysikaliska samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: