Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap

Skapad 2017-04-23 12:44 i Holmesskolan Torsby
Grundskola 5 Samhällskunskap
Vi arbetar med samhällskunskap i åk 5 kring samhällets ekonomi, politik och lag & rätt.

Innehåll

Mål för eleven:

 • Känna till vad skatter är och vad det används till.
 • Känna till vad som menas med det ekonomiska kretsloppet.
 • Känna till vad som menas med att ett land är en demokrati/diktarur.
 • Känna till vad som menas med att någon har makt och vilka som har stor makt i Sverige.
 • Känna till skillnaden mellan riksdag och regering.
 • Känna till vilka de politiska partierna är i Sverige och varför det finns olika partier.
 • Känna till varför det finns lagar och vad som händer om man bryter mot en lag.
 • Känna till hur förövaren, brottsoffret och samhället påverkas av kriminalitet. 

Undervisning:

Denna kommer att ske med utgångspunkt från läromedlet Upptäck samhälle LGR11. Här kommer vi att läsa, pedagoger kommer att undervisa och vi kommer att se filmer. Eleverna kommer att arbeta med frågeställningar som uppmuntrar till att lära sig ämnesspecifika begrepp, reflektera kring olika saker och göra jämförelser.

 

Bedömning:

Eleverna kommer att bedömas genom vad de visar både muntligt och skriftligt vid våra lektioner. De ska då kunna:

 • Eleverna ska kunna använda använda och förstå begrepp så som; samhället, arbete, inkomst, utgift, skatt, kommun-landsting-stat, makt & beslut, demokrati & diktatur, kommun-riksdag-regering, politiska- val, frågor, partier, regeringsparti & opposition, monarki & republik, lagar, påföljder, brottslighet, skyldighet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: