Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkligheter vt 16 och ht 17

Skapad 2017-04-23 17:31 i Förslövs skola F-9 Båstad
Planering där vi lär oss om språkets ursprung, särdrag och historia. Vi tränar på att resonera och jämföra svenskan med närliggande språk och gör en muntlig slutuppgift kring detta.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Var kommer alla ord ifrån egentligen? Varför säger vi bil om den där plåtlådan på fyra hjul som vi kör omkring i? Alla ord vi använder har ett ursprung. De är lånade, påhittade eller ärvda. Språket är levande och ändras hela tiden. I det här arbetsområdet tar vi avstamp i de ord som du och dina kompisar använder idag, som faktiskt bidrar till att språket utvecklas. Vi tränar på att söka och välja ut information som du tillsammans med dina kompisar ska använda för att planera och genomföra en muntlig framställning i form av en talkshow. Slutligen tittar vi på hur svenska blev svenska, alltså svenska språkets historia.

Innehåll

Avsnitt 2

Konkretisering av målen

 • I en sammanställning (faktatext med resonemang) om svenska språkets ursprung och historia visar du att du kan skriva med variation, struktur och med anpassning till texttyp och språkliga normer. I sammanställningen beskriver och förklarar du med hjälp av begrepp som har med ämnet att göra.
 • Som förberedelse till din sammanställning (i din faktatext) söker du och väljer ut information. I slutet av din sammanställning redogör du för vilka källor du har använt samt hur  trovärdiga du tycker att källorna är utifrån de källkritiska frågorna.
 • I ett muntligt resonemang visar du att du kan resonera om språkets historia och ursprung utifrån givna frågeställningar.
 • I en muntlig framställning (talkshow) i grupp visar du att du kan planera och genomföra en muntlig redogörelse med struktur och med anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
 • I arbetet med den muntliga framställningen samt i diskussioner i klassen visar du också att du kan söka , välja ut och sammanställa information samt att du kan resonera om språket idag, såsom olika gruppspråk och dialekter.

 

 

 

 

 

 

 

Avsnitt 3

Undervisning

 • Vi läser och diskuterar kring människan och språket, t ex kring hur språk förändras, olika slags språkbruk, gruppspråk samt språkets ursprung och historia.
 • Vi ser avsnitt av språkserien Värsta språket samt program från ur.se för att lära oss om hur språk förändras, olika slags språkbruk, gruppspråk samt språkets ursprung och historia. 
 • Vi tränar på att söka och välja ut information genom att söka på internet, söka i texter samt genom föra anteckningar och sammanställa information ur några olika källor.
 • Vi lär oss och använder nya begrepp inom området språk.
 • Vi går igenom vad en källa är och diskuterar och resonerar hur trovärdiga olika källor är.
 • Vi förbereder och framför en talkshow om gruppspråk.

Avsnitt 3

Bedömning

 • Din förmåga att skriva en faktatext med variation, struktur och anpassning till språkliga normer. (kommentar i google drive)
 • Din förmåga att söka, välja ut och sammanställa information från några  källor. (matris)
 • Din förmåga att resonera om en källas trovärdighet. (matris)
 • Din förmåga att förbereda och genomföra en muntlig framställning med anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. (kommentar)
 • Din förmåga att föra resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag. (matris) 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv

Matriser

Sv
Språkligheter

Språkhistoria

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och svenska språkets historia, ursprung och särdrag.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag.

Söka, välja ut och sammanställa information

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Söka och välja ut information
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor
Sammanställningen
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur.
Sammanställningarna innehåller väl utvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, väl utvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur.
Resonera om källors trovärdighet samt styrkor och svagheter
När du resonerar kring hur trovärdig källan är använder du några källkritiska frågor från lathunden. I ditt resonemang kommer du med några påståenden om källans trovärdighet utifrån ett eller två perspektiv. Du ger ett enkelt exempel utifrån källan för att förtydliga dina påståenden. Du gör en enkel jämförelse med en annan källa.
När du resonerar kring hur trovärdig källan är använder du de källkritiska frågorna utifrån lathunden. I ditt resonemang kommer du med några påståenden om källans trovärdighet och du ser olika perspektiv. Du jämför med andra källor. Du konkretiserar några av dina påståenden med förydligande exempel från källan (t ex citat).
När du resonerar kring hur trovärdig källan är använder du de källkritiska frågorna som passar till typen av källa. Du har även egna uppslag som du tar hänsyn till. I ditt resonemang kommer du med flera påståenden om källans trovärdighet och du gör även jämförelser med andra typer av källor. Du konkretiserar dina påståenden med väl utvalda exempel (t ex citat).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: